aeronòmija (aero… + gr. nomos – dėsnis), atmosferos fizikos šaka, tirianti atmosferos sluoksnius, esančius aukščiau stratosferos. Tiriama tų sluoksnių sandara ir sudėtis, juose vykstantys fizinius ir cheminius procesai (pvz., jonosferoje vykstanti oro dalelių jonizacija ir disociacija), hidrodinaminiai reiškiniai (vėjas, atmosferos srautai, turbulencija). Tyrimams naudojama spektrinė analizė, radiozondai, meteorologinės raketos, palydovai, kosminės stotys.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką