Afganistãno mùzika. Liaudies muzika vienbalsė. Jai būdingos senosios septynialaipsnės ir kitokios dermės. Gausu darbo, buitinių ir vestuvinių dainų, religinių ir pasaulietinių šokių, kuriems pritariama dainavimu. Populiarūs landai – 2 eilučių posmo dainos (tekstas improvizuojamas). Sudėtingos siužetinės dainos – čarbaitai, gazelės; jas atlieka profesionalūs muzikantai ašikai (ašigai). Deklamacinių rečitatyvinių intarpų esama herojinėse legendose, pasakose. Liaudies muzikos instrumentai: tambūras, rubabas, dolas, dilrubabas. Jau 8–6 a. pr. Kr. buvo profesionalios muzikos, susijusios su religinėmis apeigomis. Iki 20 a. pradžios šacho rūmuose buvo kanonizuotų muzikos žanrų, susijusių su religinėmis apeigomis. Afganistano muzikinės kultūros centras – Kabulo radijo muzikos redakcija.

L: M. Beljaev Afganskaja narodnaja muzyka Moskva 1960; M. Slobin Music and the Structure of Town Life in Northern Afghanistan Tucson AZ 1976; H. L. Sakata Music in Mind: The Concepts of Music and Musician in Afghanistan Kent OH 1983.

Afganistano kultūra

Afganistanas

Afganistano gamta

Afganistano gyventojai

Afganistano konstitucinė santvarka

Afganistano partijos ir profsąjungos

Afganistano ginkluotosios pajėgos

Afganistano ūkis

Afganistano istorija

Afganistano švietimas

Afganistano literatūra

Afganistano architektūra

Afganistano dailė

Afganistano choreografija

Afganistano teatras

Afganistano žiniasklaida

Afganistano santykiai su Lietuva

Afganistano pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką