agregatinės staklės MIKRON

agregãtinės stãklės, staklės, sudarytos daugiausia iš unifikuotų kinematiškai nesusietų mazgų (agregatų) bei detalių. Automatizuotos. Agregatai varomi individualiomis pavaromis, o jų darbą ir operacijų seką valdo viena valdymo sistema. Labiausiai paplitusios agregatinės staklės, kurių ruošinys tvirtinamas specialiame įtvare ant nejudamo arba pasukamo stalo ir apdirbamas vienu metu daugeliu įrankių, įtvirtintų jėgos galvutės sukliuose. Pagal suklių padėtį agregatinės staklės būna horizontaliosios, vertikaliosios, nuožulniosios ir mišriosios; pagal suklių ar pastūmų pavarą – mechaninės, hidraulinės ir pneumatinės hidraulinės. Agregatinės staklės našios; jas galima lengvai pertvarkyti, kai reikia apdirbti kitą detalę, be to, greičiau suprojektuojamos, o pakeitus gaminį dalį agregatų galima panaudoti jam apdirbti. Naudojamos daugiausia serijinės ir masinės gamybos įmonėse; dažniausiai jomis gręžiama, tekinama, sriegiama, frezuojama.

Modernios agregatinės staklės turi programinio valdymo sistemas. Lietuvoje agregatinės staklės pradėta naudoti 20 a. 5 dešimtmečio pabaigoje.

agregatinės staklės: 1 – jėgos galvutė, 2 – pasukamasis stalas, 3 – įtaisas detalei tvirtinti, 4 – kolona, 5 – suklių galvutė, 6 – stovas

2448

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką