agrobiocenòzė (gr. agros – laukas, dirva + biocenozė), dirbamojoje žemėje gyvenančių organizmų (augalų ir gyvūnų) visuma. Šie organizmai susitelkę kompleksais, kurių kiekvieną, kaip ir biocenozės organizmus, galima apibūdinti juos siejančiais ryšiais. Skirtingai nuo biocenozės augalijos, kuri natūraliai susidaro iš daugelio rūšių, agrobiocenozės augaliją kuria ir keičia žmogus. Tai dažniausiai vienos rūšies kultūriniai augalai (pasėliai, plantacijos, sodai) ir tarp jų augančios piktžolės. Kitų agrobiocenozių (kaip ir biocenozių) organizmų kompleksai susidaro per natūraliąją atranką. Žmogus, sudarydamas palankias sąlygas auginamai rūšiai, slopina kitų rūšių augimą ir taip prisideda prie atrankos. Žolėdžiai gyvūnai, kurie neprisitaikę ėsti žmogaus auginamų augalų, agrobiocenozėje nyksta, o prisitaikę – dauginasi ir gali kenkti kultūriniams augalams. Intensyvėjant ūkinei veiklai natūralią biocenozę keičia agrobiocenozė. Agrobiocenozės sandarą, atsparumą, produktyvumą tiria agrobiocenologija.

2119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką