áibės fùnkcija, tokia funkcija, kuri yra aibės X kurios nors poaibių šeimos A atvaizdis φ intervale (–∞;+∞]. Be to, bent viena to atvaizdžio reikšmė turi būti baigtinė. Jeigu iš to, kad Ei ∈ A, i = 1 n E i nitalic{ ⋃ csub{italic{i}=1} csup{ italic{n} } } E_{i}  ∈ A, Ei ∩ Ej = ∅, i ≠ j, išplaukia lygybė ( i = 1 n E i ) = i = 1 n φ ( E i ) (nitalic{ ⋃ csub{italic{i}=1} csup{ italic{n} } } E_{i})`=` sum from{i=1} to{n} %varphi( E_{i} ) , tai aibės funkcija φ yra vadinama adityviąja, baigiai adityvia, skaičiai adityvia (σ adityviąja), atitinkamai, kai n = 2, n ∈ N, n ∈ N ∪ {+∞}.

3045

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką