„Aidas“, kultūros draugija, veikusi 1906–27 Panevėžyje. Rengė vakarus (1905 03 11 buvo suvaidinta Keturakio Amerika pirtyje, Vaižganto Tiktai niekam nesakyk), statė spektaklius, subūrė mišrų chorą (veikė 1907–15). Choro vadovai: A. Kvedaravičius (1907–10), A. Marijošius, V. Balčas. Prie draugijos veikė vaidintojų mėgėjų būrelis (1909–15), 1912 pavadintas Artistų mėgėjų kuopa (vadovas M. Grigonis). 1915 draugijos veiklą nutraukė karas, 1918 atgaivinta. 1921 prie Aido prisidėjo vaidintojų trupė Šikšnosparnis. 1927 Aidas įsiliejo į Panevėžio Dainos draugiją. Žymesni spektakliai: Z. Przybylskio Alyvos žydi (1906), Žemaitės Valsčiaus sūdas ir Trys mylimos (1907 ir 1913), A. Čechovo Meška (1908), P. Petliuko‑Pundzevičiaus Velnias – ne boba (1909), A. Fromo‑Gužučio Gedimino sapnas (1911), N. Gogolio Revizorius (1912), J. Kamińskio Kaminkrėtys ir malūnininkas (1914), H. Sudermanno Joninės (1915).

Aido vaidintojai S. Čiurlionienės‑Kymantaitės komedijoje Kuprotas oželis (1919, sėdi režisierius M. Karka)

Vadovai: A. Purickis (1907–12), M. Venslovas (1912–14), Z. Verbickaitė (1914), S. Pašakarnis (1915), F. Valiukas (1918), M. Karka (1919–27). Aktoriai ir režisieriai: M. Braždytė, J. Čerkesas, K. Franaitė‑Žilinskienė, V. Kličmanas, S. Stakauskaitė, M. Karka, J. Tvarevičius, M. Grigonis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką