Arijos gyvéntojai. 96 % gyventojų – airiai. Yra anglų ir velsiečių (4 %), amerikiečių, škotų, romų (čigonų), žydų. Valstybinės kalbos – airių ir anglų. Airiškai kalba tik 2 % Airijos gyventojų (daugiausia vakaruose).

Gyventojų skaičiaus dinamiką lėmė daugelis įvykių. 17 a. viduryje dėl anglų kariuomenės represijų gyventojų buvo sumažėję beveik dvigubai (nuo 1,5 iki 0,85 milijono). 1739–40 badu mirė apie 0,4 mln. žm., 1845–47 daugiau kaip 1 mln., be to, apie 1,5 mln. žm. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir Didžiąją Britaniją. Masinė emigracija į Jungtines Amerikos Valstijas prasidėjo 18 a. pabaigoje. Airiai buvo viena pagrindinių tautų, iš kurios susiformavo dabartinė amerikiečių nacija. Apie 100 metų emigracija iš Airijos buvo didžiausia pasaulyje. 1845–60 Airijos salos gyventojų sumažėjo daugiau kaip 2 kartus (nuo 8,2 iki 4,0 milijonų).

Dublinas

Korkas

Tik po II pasaulinio karo dėl natūraliojo prieaugio, o vėliau ir dėl teigiamo migracijos saldo gyventojų pamažu ėmė daugėti. Apie 1970 pirmąkart airių daugiau imigravo negu emigravo, bet 1985–89 vėl apie 0,15 mln. žm. daugiau išvyko iš Airijos negu atvyko. Nuo 1990 emigrantų ir imigrantų skaičius beveik susilygino. Nuo 2004 į Airiją kasmet atvyksta keliasdešimt tūkstančių naujų gyventojų (daugiausia Europos Sąjungos šalių ir Afrikos piliečiai). Airijoje gyventojų surašymai būna kas 5 metai (pirmasis 1841). 2018 vyrų buvo 50,6 %, moterų – 51,4 %.

Killeany miestelis Airijoje

airių dūdmaišininkai

Gyventojų vidutinis tankis 57,8 žm./km2 (2017). Tankiausiai (apie 100 žm./km2) gyvenama Airijos rytinėje ir pietrytinėje pakrantėse. Retai (apie 30 žm./km2) gyvenama Longfordo, Laoighiso, Offaly, Tipperary grafystėse (pelkėtoje ir ežeringoje Vidurio lygumoje). Rečiausiai gyvenama kalnuotoje Leitrimo grafystėje. Miesto gyventojų 63,2 % (2018). Bedarbiai 2017 sudarė 6,7 % ekonomiškai aktyvių gyventojų.

https://s.vle.lt/diagramos/154.html

1

* gyventojų surašymas

2

* tūkstančiui kūdikių

3

Airijos dirbančių gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis (2000)

2097

Airija

Airijos gamta

Airijos religijos

Airijos konstitucinė santvarka

Airijos partijos ir profsąjungos

Airijos ginkluotosios pajėgos

Airijos ūkis

Airijos istorija

Airijos santykiai su Lietuva

Airijos švietimas

Airijos literatūra

Airijos architektūra

Airijos dailė

Airijos muzika

Airijos choreografija

Airijos teatras

Airijos kinas

Airijos žiniasklaida

Airijos lietuviai

Airijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką