Arijos švietmas

Anksčiau švietimą tvarkė religinės organizacijos, daugiausia katalikų; nuo 1922 kontroliuoja valstybė.

Bendrasis ugdymas

6–15 metų vaikų mokymas – privalomas (mokyklas lanko apie 85 %). Nuo 1949 ypač stengiamasi atgaivinti airių kalbą, sudaryti lygias sąlygas mokytis ir socialiai remtiniems bei neįgaliems vaikams. 4–5 metų vaikai gali lankyti privačias klases prie pradinių mokyklų (vaikų darželių nėra). Pradinėse mokyklose mokosi 6–11 metų vaikai (mokyklos valstybinės, mokslas nemokamas, didelę įtaką išlaikė bendruomenės grupės ir religinės organizacijos). 1997 buvo 3190 pradinių mokyklų (21 040 mokytojų, 456 100 mokinių).

Veikia dviejų pakopų (3 ir 2–3 klasių) vidurinės mokyklos: privačios vidurinės (tradicinės klasikinės), profesinės (nuo 1930 globoja profesiniai mokymo komitetai), bendrojo lavinimo ir bendruomeninės (bendrojo lavinimo, bet valdomos bendruomenių). Norintieji stoti į aukštąsias mokyklas dar privalo mokytis papildomo mokymo klasėje ir gauti specialų pažymėjimą. 1997 veikė 440 vidurinių (mokėsi 222 140 mokinių), 243 profesinės (95 520), 80 bendrojo lavinimo ir bendruomeninių (53 530) mokyklų.

Neįgaliųjų ugdymas

Neįgalieji mokosi specialiosiose mokyklose, mokyklų specialiosiose klasėse arba savanoriškuose centruose.

Aukštasis mokslas

Aukštasis mokslas mokamas, bet apie 50 % studentų gauna valstybines stipendijas. 1997 veikė 8 universitetai (studijavo apie 56 % visų studentų), 15 technologijos institutų (41 000 studentų), 11 regioninių technikos, 8 mokytojų rengimo bei meno, muzikos, teisės, verslo ir kiti koledžai. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Dublino universitetas (Švenčiausiosios Trejybės koledžas, įkurtas 1592), Nacionalinis Airijos (įkurtas 1908, jį sudaro Dublino, Korko, Galway, Maynootho universitetai), Dublino miesto (įkurtas 1979), Limericko (įkurtas 1989), Popiežiaus (Šventojo Patriko koledžas, įkurtas 1793) universitetai, Dublino technologijos institutas (įkurtas 1997). 1997 iš viso buvo 97 000 studentų.

Limericko universiteto Slaugos ir akušerijos fakultetas

Svarbiausios mokslo įstaigos ir organizacijos

Svarbiausios mokslo organizacijos ir įstaigos: Airijos karališkoji akademija, Karališkoji medicinos akademija (įkurta 1882), Airijos literatūros akademija (įkurta 1932), Dublino karališkoji mokslo draugija (įkurta 1731), Karališkoji zoologijos draugija (įkurta 1830), Airijos astronomijos draugija (įkurta 1837), Dublino universiteto Biologijos asociacija (įkurta 1874).

Didžiausios bibliotekos

Airijos nacionalinė biblioteka Dubline

Didžiausios bibliotekos: Airijos nacionalinė (įkurta 1877 Dubline), Dublino viešoji.

Didžiausi muziejai

Airijos nacionalinis muziejus Dubline

Didžiausi muziejai: Nacionalinis (įkurtas 1731), Airijos nacionalinė galerija, Airijos šiuolaikinio meno muziejus, Pilietinis (įkurtas 1953) – visi Dubline.

2220

Airijos kultūra

Airija

Airijos gamta

Airijos gyventojai

Airijos religijos

Airijos konstitucinė santvarka

Airijos partijos ir profsąjungos

Airijos ginkluotosios pajėgos

Airijos ūkis

Airijos istorija

Airijos santykiai su Lietuva

Airijos literatūra

Airijos architektūra

Airijos dailė

Airijos muzika

Airijos choreografija

Airijos teatras

Airijos kinas

Airijos žiniasklaida

Airijos lietuviai

Airijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką