Ragáuskas Aivas 1969 07 12Birjočiai (Radviliškio rj.), lietuvių istorikas. Dr. (hum. m., 1999).

Išsilavinimas ir veikla

1992 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. 1995–2001 ir 2005–09 dirbo Lietuvos istorijos institute. 1995–97 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1999–2001 – Klaipėdos universitete, 2001–03 – Mykolo Romerio universitete. Nuo 1992 dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (iki 1996 Vilniaus pedagoginis institutas, 1996–2011 Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011–18 Lietuvos edukologijos universitetas), 2002–08 Lietuvos istorijos katedros vedėjas, nuo 2003 prorektorius; profesorius (2008). Yra mokslinių tyrimų projektų vadovas, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorius.

Aivas Ragauskas

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Iš XVII a. Vilniaus miestiečių valdančiojo elito istorijos: M. Vorbekas‑Lettowas (1593–1663) ir jo „Atminties lobynas“ (1997), Ką reiškė terminas „patricius“ XVII a. Vilniuje? (1999), Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems: Studija apie XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų korespondenciją (su R. Ragauskiene, 2001), Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.) (2002), Aleksandras Sinkevičius (1908–1989): trečdalis gyvenimo, paskirto lietuviškam midui (2008), Ar istorikas Teodoras Narbutas (1784–1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas? (2009).

Parengė istorinių šaltinių publikacijas: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566–1574), Užrašymų knyga 51 (su A. A. Baliuliu ir R. Ragauskiene, 2000), Karaliaus sekretoriaus medicinos daktaro Motiejaus Vorbeko‑Lettowo (1593–1663) testamentas – šaltinis įžymiojo vilniečio biografijai (2001), 1650 m. kovo 30 d. Vilniaus suolininkų teismo įrašų knygų aprašas (2001), Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551–1584 m.) (su R. Ragauskiene, 2010), knygas: S. Samalavičiaus Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII–XVIII amžiuose (2011 22012), A. Šapokos Raštai (1 tomas, 2013, 3 tomas, su R. Jurgaičiu, 2018).

Sudarė mokslinių straipsnių rinkinių, biografinius žodynus: Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas (su M. Tamošaičiu, 2006), Lietuvos Respublikos I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) seimų narių biografinis žodynas (su M. Tamošaičiu, 2007).

-Aivas Ragauskas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką