akczas (pranc. accise < lot. accido – įpjaunu), netiesioginis mokestis, kuriuo apmokestinamos įvairios šalyje gaminamos ir realizuojamos bei importuojamos prekės ir kai kurios paslaugos.

Apmokestinimas akcizais

Akcizas įtraukiamas į prekės kainą arba tarifą už paslaugas ir taip perkeliamas vartotojams.

19 a. daugelyje šalių akcizas buvo pagrindinis valstybės biudžeto pajamų šaltinis. Akcizu buvo apmokestinama cukrus, druska, degtukai, tabakas, alkoholiniai gėrimai, vėliau ir automobiliai, automobilių kondicionieriai, šaldytuvai, juvelyriniai dirbiniai, laikrodžiai, benzinas, žiebtuvėliai, žibalas ir kita. Jungtinėse Amerikos Valstijose akcizu apmokestinama benzinas, cigaretės, alkoholiniai gėrimai, Japonijoje – spiritas, tabako gaminiai, nafta, dujos, benzinas, įvairios paslaugos, Vokietijoje – nafta ir jos produktai, cukrus, kava, arbata, spiritas ir jo gaminiai, alus ir kita.

Akcizo tarifai nustatomi procentais nuo prekių ir paslaugų apyvartos (realizavimo įplaukų) arba absoliučia suma už konkrečios prekės kiekį.

Akcizai Lietuvoje

Lietuvoje 1918–1940 akcizais buvo apmokestinama spiritas, alkoholiniai gėrimai, tabakas ir jo gaminiai, degtukai, arbata, mielės, cukrus, žibalo ir gazolino gaminiai. 1939 akcizai sudarė apie 10 % valstybės iždo pajamų.

Akcizų įstatymas (2001, nauja redakcija 2010) nustato konkrečias apmokestinamas prekes ir tarifus (absoliučia suma arba procentais). Apmokestinamos šios prekių grupės: etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai; apdorotas ir neapdorotas tabakas, kaitinamojo tabako produktai, elektroninių cigarečių skystis; energiniai produktai; elektros energija; variklių degalai ir jų priedai; angliavandeniliai (išskyrus durpes), kurie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras. Neapmokestinamos nuo muito atleistos importuojamos prekės; neišpilstyti alkoholiniai gėrimai ir jų žaliava, jeigu juos importuoja valstybinės įmonės; eksportuojamos prekės; per šalies muitų teritoriją tranzitu gabenamos prekės.

2017 akcizai sudarė 16,5 % nacionalinio biudžeto pajamų (be Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų).

2470

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką