„Akiračiai“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mėnraštis, 1968–2005 ėjęs Čikagoje, 2005–2010 – Kaune.

Sklaida

Kasmet buvo išleidžiama po 10 numerių. Tiražas – iki 1500 egzempliorių (Čikagoje) ir iki 2000 egzempliorių (Kaune).

Leidėjai

Leido bendrovės Viewpoint Press (nuo 1968), Horizons Foundation (1991–2005), asociacija Akiračių rėmėjų klubas (nuo 2005).

Turinys

Skelbė politikos, ekonomikos, kultūros, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitus straipsnius.

Redakcinė kolegija ir bendradarbiai

Čikagoje vadovavo redakcinė kolegija, nariai: R. Mieželis, L. L. Mockūnas, Z. Rekašius, A. E. Sennas, Julius Šmulkštys, T. Venclova, V. Zalatorius ir kiti. Kaune leidinį redagavo Birutė Garbaravičienė, redakcinės kolegijos nariai: E. Aleksandravičius, K. Almenas, L. Donskis, M. J. Drunga, J. Gimberis, D. Kuizinienė, D. Kuolys ir kiti.

Bendradarbiavo A. T. Antanaitis, Z. Čepaitė, L. Dambriūnas, V. A. Jonynas, V. Kavolis, V. Kelertienė, V. Rastenis, V. Trumpa ir kiti.

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką