aklųjų mokyklos Lietuvoje

akljų mokỹklos Lietuvojè pradėtos steigti 1927.

Lietuvoje 1927 Lietuvos aklųjų sąjunga (įkurta 1926; Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) įsteigė Kauno aklųjų internatą (pradinę internatinę mokyklą). Bendrojo lavinimo dalykų, muzikos, amatų mokymo programos buvo sudarytos remiantis Karaliaučiaus (įsteigta 1846) ir Rygos (įsteigta 1872) aklųjų mokyklų patirtimi. 7–18 metų aklieji buvo mokomi tikybos, gimtosios ir vokiečių kalbos, gamtos pažinimo, aritmetikos, geografijos, istorijos, lipdybos, rankų darbų, higienos, muzikos, daiktų pažinimo (lytėjimo ir uoslės pojūčių ugdymas). 1928 Kaune atidarytos aklųjų mokyklos dirbtuvės (mokiniai gamino šepečius, pynė krepšius ir kėdes, mezgė tinklus, audė ir kita). Vyresni (18–45 metų) aklieji trejus arba ketverius metus mokėsi suaugusiųjų klasėje. 1930–1940 Kauno aklųjų internato spaustuvė spausdino vadovėlius aklųjų raštu.

Vilniuje lenkų Aklųjų globos draugija 1928 įkūrė Vilniaus aklųjų internatą (pradinę internatinę mokyklą). Prie internato veikė vaikų darželis, pynimo dirbtuvė, nuo 1931 – vakariniai profesiniai kursai akliems amatininkams. Baigusieji mokyklą, profesijos kursus ir išlaikę egzaminus Amatų rūmuose, įgydavo pynėjo kvalifikaciją ir galėdavo turėti pynimo dirbtuves.

1940 Vilniaus aklųjų internatas buvo sujungtas su Kauno aklųjų internatu ir pavadintas Kauno aklųjų mokykla (1942–1944 Kauno aklųjų internatas). 1944 ši mokykla perorganizuota į nepilną vidurinę internatinę mokyklą, 1951 – į vidurinę mokyklą, 1975 tapo Kauno silpnaregių mokykla-internatu, 1998 – Kauno silpnaregių internatine mokykla (1999/2000 mokėsi 105 mokiniai), 2005 perorganizuota į Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, nuo 2007 Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, nuo 2010 Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, nuo 2016 – Kauno Prano Daunio ugdymo centras. 1970 Kaune pradėjo veikti suaugusiųjų aklųjų vidurinė mokykla, turinti skyrius ir neakivaizdinio mokymo klases Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 1975–1986 Kretkampyje (Šakių rajonas) veikė Regėjimo invalidų darbingumo mokykla.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

1975 Vilniuje atidaryta Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių vidurinė mokykla (veikė ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, pagalbinėse klasėse buvo mokomi protinę negalią turintys atsilikę aklieji bei silpnaregiai). 1994 ši mokykla reorganizuota į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (yra gimnazijos skyrius, neformaliojo švietimo ir socializacijos bei kiti poskyriai).

1091

aklųjų mokyklos

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką