akvamètrija (aqua… + gr. metreō – matuoju), vandens kiekio nustatymo metodai. Visuminis H2O kiekis dažniausiai nustatomas titrimetrijos arba Fischerio metodu; jis grindžiamas stechiometrine ir atrankiąja reakcija tarp I2 ir SO2 esant vandens. Fischerio metodas naudojamas vandens kiekiui dujose, skysčiuose ir kietosiose medžiagose nustatyti, metrologijoje (kitiems H2O nustatymo metodams kalibruoti). Maži kiekiai (daugiau kaip 0,01 g) nustatomi iš mėginio masės sumažėjimo iškaitinus jį 100–105 °C temperatūroje. Jeigu mėginyje yra 0,3–8,0 g H2O, naudojamas Deano ir Starko metodas: H2O atskiriamas organiniais tirpikliais (benzenu, toluenu, ksilenu) ir matuojamas jo tūris. Kiti akvametrijos metodai grindžiami optinių, elektrinių ir kitų fizikinių dydžių matavimu, pvz., mažas (mažiau kaip 0,01 %) vandens kiekis dažniausiai nustatomas molekuline spektroskopija, dujų chromatografija, kalcio hidridiniu metodu ir kulonometrija. Taikant kalcio hidridinį metodą vandens kiekis apskaičiuojamas iš dujų (H2 arba acetileno), išsiskyrusių vandeniui reaguojant su specifiniais reagentais (CaH2, CaC2), tūrio. Vandens kiekiui dujiniuose angliavandeniliuose (jie neturi polimerizuotis esant P2O5) nustatyti taikomas Keudellio metodas. Reakcine akvametrija (pagal reakcijai sunaudoto H2O kiekį) nustatomas H2O kiekis alkoholiuose, eteriuose, aminuose, oksiduose, hidroksiduose, metalų organiniuose junginiuose. Akvametrijoje t. p. naudojama infraraudonoji spektroskopija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką