Albãnijos švietmas

Švietimo sistemos raida

Viduramžiais mokyklose buvo dėstoma lotynų ir graikų kalbomis. 17–18 a. buvo kuriami mokyklų skaitiniai toskų tarme (1744 Voskopojё įsteigta pirmoji vidurinė mokykla Naujoji akademija).

Mokyklos dėstomąja albanų kalba pradėtos steigti 19 a. pabaigoje (pirmoji 1886 Korçё). 1921 paskelbtas privalomojo pradinio mokslo įstatymas. 1945 įvestas nemokamas mokslas, 1963 privalomas aštuonmetis mokymas. 1946 mokykla atskirta nuo Bažnyčios. Nuo 1970 mokymas buvo siejamas su darbiniu auklėjimu ir kariniu rengimu. Švietimo sistemą sudarė keturmetės pradinės, aštuonmetės ir dvylikametės vidurinės mokyklos. 1995 mokymas reorganizuotas; atsisakyta karinio rengimo ir darbinio auklėjimo.

Šiuolaikinė švietimo sistema

Švietimui vadovauja Švietimo ir mokslo bei Aukštojo mokslo ministerijos. Veikia valstybinės ir privačios mokymo įstaigos.

Ikimokyklinis ir pagrindinis ugdymas

Šiuolaikinis ikimokyklinis (priešmokyklinis) neprivalomas ugdymas apima vaikų darželius ir parengiamąsias klases. Jis skirtas trejų–šešerių metų vaikams. 2014 buvo 1 857 ikimokyklinės įstaigos (82 494 vaikai, 4495 mokytojai).

Privalomas pagrindinis ugdymas (nuo šešerių iki šešiolikos metų) yra dviejų pakopų: pradinis (1–4 klasės) ir žemesnysis vidurinis (pagrindinis; 5–9 klasės). Žemesniojo vidurinio ugdymo neįgiję šešiolikmečiai jį gali įgyti neakivaizdiniu būdu. Specialiųjų poreikių turintys vaikai žemesnįjį vidurinį ugdymą gali įgyti specialiosiose mokyklose, įprastų mokyklų specialiose klasėse arba būti integruoti į įprastines klases. 2014 buvo 1 493 pagrindinio ugdymo įstaigos (363 408 mokiniai, 24 777 mokytojai).

Aukštesnysis vidurinis ir profesinis ugdymas

Aukštesnysis vidurinis ugdymas yra neprivalomas ir prasideda nuo 16 metų. Bendrasis aukštesnysis vidurinis ugdymas trunka mažiausiai trejus metus. Vidurinėse mokyklose gali mokytis nuo dviejų iki ketverių metų.

Profesinis ugdymas apima meno, sporto, užsienio kalbų ir į kitas švietimo sritis orientuotas mokyklas. Priėmimas į šias mokyklas vyksta pagal specialius kriterijus ir Ministrų tarybos atskirą nutarimą.

Baigus visus anksčiau minėtus mokyklų tipus yra laikomas valstybinis abitūros egzaminas. Jis apima albanų kalbą ir literatūrą, matematiką ir vieną užsienio kalbą. Galima rinktis ir kitus dalykus, kurie leidžiami Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų ministerijos.

2014 buvo 497 aukštesniojo vidurinio ugdymo įstaigos (140 043 mokiniai, 8 671 mokytojas).

Aukštasis mokslas

Tiranos politechnikos universiteto pastatas

Į aukštojo mokslo įstaigas (veikia valstybinės ir privačios) priimami baigusieji bendrojo lavinimo arba profesines vidurines mokyklas pagal baigimo rezultatus. Aukštasis mokslas trunka 4–6 metus. 2020 veikė 16 valstybinių universitetų (dauguma Tiranoje) ir 26 privačios aukštojo mokslo įstaigos. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Tiranos universitetas (įkurtas 1957), Tiranos politechnikos (1951), Tiranos žemės ūkio (1951), Tiranos sporto (1958), Dailės (1959, Tiranoje), Skanderbego karo (1945) universitetai.

Svarbiausios mokslo institucijos

Albanijos mokslų akademija (įkurta 1971), Archeologijos mokslinių tyrimų institutas (abu Tiranoje).

Didžiausios bibliotekos

Didžiausios bibliotekos Tiranoje: Nacionalinė (įsteigta 1922) ir Tiranos universiteto (įsteigta 1957).

Svarbiausi muziejai

Nacionalinis istorijos muziejus (architektas E. Faja) Tiranoje

Svarbiausi muziejai: Tiranoje – Nacionalinis istorijos muziejus (įsteigtas 1981), Archeologijos, Gamtos mokslų (abu įsteigti 1948); Skanderbergo (įsteigtas 1982 Krujėje).

3215

2390

Albanijos kultūra

Albanija

Albanijos gamta

Albanijos gyventojai

Albanijos religijos

Albanijos konstitucinė santvarka

Albanijos partijos ir profsąjungos

Albanijos ginkluotosios pajėgos

Albanijos ūkis

Albanijos istorija

Albanijos literatūra

Albanijos architektūra

Albanijos dailė

Albanijos muzika

Albanijos choreografija

Albanijos teatras

Albanijos žiniasklaida

Albanijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką