Filbert Alfred (Alfredas Flbertas), visi vardai Alfred Karl Wilhelm 1905 09 08Darmstadt 1990 08 01Berlynas, nacių Vokietijos veikėjas, Lietuvos generalinės srities vokiečių saugumo policijos ir SD B operatyvinės grupės 9-ojo būrio vadas.

Išsilavinimas ir veikla iki II pasaulinio karo

Gimė kariškio šeimoje. 1927 eksternu baigė mokyklą. Studijavo teisę Heidelberge, 1934 Giesseno Johano von Liebigo universitete tapo teisės mokslų daktaru. Mokėjo anglų ir prancūzų kalbas. 1932 08 23 tapo SS, 1932 09 01 – Nacionalsocialistų partijos nariu. Išlaikęs pirmą valstybinį teisės egzaminą 1935 tapo SD pareigūnu, tarnavo Vyriausiosios SD valdybos 3-iajame skyriuje (kontržvalgyba), buvo atsakingas už agentų verbavimą ir siuntimą į užsienį. 1937 01 tapo SS oberšturmfiureriu, 1937 12 – SS hauptšturmfiureriu, 1938 03 – SS šturmbanfiureriu, 1939 01 – SS oberšturmbanfiureriu. Įsteigus Vyriausiąją reicho saugumo valdybą (RSHA) 1939 09 paskirtas VI valdybos (SD užsienio tarnyba) A skyriaus vadovu (žvalgybinės tarnybos bendrasis organizavimas; skyrius buvo svarbiausias valdyboje), netrukus tapo VI valdybos viršininko pavaduotoju.

Albert Filbert

Veikla per II pasaulinį karą

Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui paskirtas vokiečių saugumo policijos ir SD B operatyvinės grupės (Einsatzgruppе B) 9-ojo būrio (Einsatzkommando 9) vadu. Jo vadovaujamas būrys 1941 06 29 (kituose šaltiniuose nurodoma, kad 07 01 ar 07 03) atvyko į Vilnių ir čia išbuvo iki 08 09. Vilniuje iš vermachto žinios perėmė vietos savivaldybės sukurtą lietuvių policiją. Visiems gyventojams buvo įsakyta paklusti ne tik vokiečių karinės administracijos, bet ir jos paskirtų vietinių savivaldos institucijų, t. p. lietuvių pagalbinės policijos įsakymams, juos vykdyti. Organizavo pirmąsias Vilniuje masines žydų žudynes.

1941 08 09 B operatyvinės grupės 9-asis būrys išvyko į Pskovą. 1941 10 A. Filbertas buvo atleistas iš operatyvinio būrio vado pareigų ir atšauktas į Berlyną, jam pateikti kaltinimai pasisavinus užsienio valiutą, dvejiems metams nušalintas nuo tarnybos RSHA. Nuo 1943 vėl tarnavo RSHA, V valdyboje (kriminalinė policija) buvo atsakingas už ekonominius nusikaltimus.

Po karo

Po karo, prisidengęs svetima daktaro Selberto pavarde, iki 1951 gyveno Bad Gandersheime (Žemutinė Saksonija). 1958 vadovavo Berlyno Hipotekos banko filialui Braunschweige. 1959 02 buvo suimtas, stojo prieš teismą Vakarų Berlyne. 1962 06 nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 6800 žm. nužudymą Vilniuje, Gardine, Vileikoje, Maladečinoje, Vitebske. Dėl blogėjančios sveikatos 1975 06 paleistas iš kalinimo vietos.

L: P. Stankeras Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais / Karo archyvas t. 21 Vilnius 2006; Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką