Peminas Albertas (slap. Jūrininkas) 1925 03 14Mažeikiai 1947 11 08Mantvilai (Merkinės vlsč.), vienas antisovietinių partizanų Dzūkijoje vadų. Mokytojas. Kapitonas (2000, po mirties).

Baigęs Alytaus mokytojų seminariją mokytojavo pradinėse klasėse. Partizanu tapo kartu su Alytaus mokytojų seminarijos mokytoju A. Ramanausku (slapyvardis Vanagas). 1945 04 25 tapęs Mindaugo grupės 2 būrio partizanu, 1945 08 – Dzūkų rinktinės štabo nariu, su juo kūrė pirmuosius partizanų būrius Pietų Dzūkijoje. Nuo 1945 09 05 buvo Dzūkų grupės štabo 2 skyriaus viršininko pavaduotojas, nuo 1945 10 – J. Vitkaus (slapyvardis Kazimieraitis) sudaryto štabo viršininko A. Kulikausko (slapyvardis Daktaras) pavaduotojas; 10 24 paskirtas J. Vitkaus adjutantu.

Albertas Perminas

Nuo 1946 04 30 buvo Merkio rinktinės štabo narys, 07 20 paskirtas rinktinės vado A. Ramanausko pavaduotoju ir štabo propagandos ir agitacijos skyriaus viršininku. A. Perminas tvarkė Merkio rinktinės archyvą, vado tarnybinius raštus, su A. Ramanausku leido laikraštį Mylėk Tėvynę, surinko partizanų dainų ir jas išspausdino pogrindžio spaudoje. Dalyvavo Varčios miško kautynėse (1945 06 14 ir 23; buvo sunkiai sužeistas), puolant Merkinę (1945 12 15). 1946 04 09 prie Ricielų (Seirijų vlsč.) dalyvavo Tauro apygardos ir A apygardos vadų susitikime, kuriame svarstytas Pietų Lietuvos partizanų štabo įkūrimas, 11 19 – Pietų Lietuvos partizanų vadų sąskrydyje junginių centralizavimo klausimu, 1947 09 24–25 – Merkinės vlsč. miške Dainavos apygardos vadų posėdyje, kuriame A. Ramanauskas buvo išrinktas šios apygardos vadu, A. Perminas – Merkio rinktinės vadu.

Žuvo kartu su 2 kovotojais, išsiveržę iš bunkerio ir traukdamiesi iš apsupties.

Karys savanoris (2000, po mirties).

Jūrininkas; -Albertas Perminas

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką