Zalatõrius Albertas 1932 11 03Karveliai (Ramygalos vlsč., Panevėžio apskr.) 1999 12 13Vilnius, lietuvių literatūrologas. Habil. dr. (hum. m.; filologijos m. dr. 1986). 1956 baigė Vilniaus universitetą (lituanistiką). 1956–60 mokytojavo Varniuose. 1961–92 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas). 1968–81 ir 1991–99 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 Vilniaus pedagoginis institutas). 1994 įsteigė (su kitais) Pasaulio lituanistų bendriją, nuo 1994 jos pirmininkas. Nuo 1988 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys.

Albertas Zalatorius

Veikalai

Parašė monografijas Lietuvių apsakymo raida ir poetika (1971), XX amžiaus lietuvių novelė (1980), Vincas Krėvė (2003). Išleido kritikos straipsnių rinkinius Prozos gyvybė ir negalia (1988), Literatūra ir laisvė (1998). Veikalų Šiuolaikinės kritikos problemos (1975), Lietuvių literatūros istorija (Istorija litovskoj literatury 1977), Lietuvių literatūros istorija (t. 1 1979), Lietuvių literatūra (Lithuanian Literature 1997) vienas autorių. Vienas pirmųjų naujai formulavo lietuvių literatūros mokslo tikslus ir uždavinius. Anot A. Zalatoriaus, svarbiausia ne autorius, ne kūrinio atsiradimo aplinkybės, o kūrinio prasmė, kuri išreiškia pasaulio modelį, žmogaus sampratą, estetines ir etines vertybes. Modernizavo lietuvių literatūros tyrinėjimo metodologiją remdamasis R. Barthes’o, J. Lotmano, A. J. Greimo idėjomis. Veikalams būdinga nuodugnus ir objektyvus kūrinių prasmės tyrimas, dažniausiai grindžiamas žanro raidos, meninių vaizdų struktūros analize. Parengė Šatrijos Raganos (2 t. 1969), P. Vaičaičio (1996) rinktinius raštus, A. Vaičiulaičio rinktinę Tavo veido šviesa (1989), P. Tarulio – Gyvas stebuklas (1993), V. Krėvės (1992, 1993) knygų, sudarė lietuvių novelių antologijas Už saulę gražesnis (1978), Žalias laiko vingis (1981), Amžinai žaliuojantis klevas (Večno zelenyj klen 1983), Trys psichiatrai pienių lauke (1995).

Apdovanojimai

V. Krėvės-Mickevičiaus premija (1997), Lietuvos nacionalinė premija (1999).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką