Iẽšmanta Albinas 1887 11 25Kybartai 1988 03 17Vilnius, lietuvių pedagogas, literatūros tyrinėtojas, chorvedys. 1909–15 studijavo Varšuvos muzikos institute. Dalyvavo lietuvių studentų kultūrinėje veikloje: Marijampolėje 1910 A. Iešmantos iniciatyva pastatyta M. Petrausko opera Birutė (talkino J. Bendorius, V. Žadeika, dirigavo A. Iešmanta), 1912–13 Gabijos draugijos dirigentas ir režisierius, 1915 Vilniuje subūrė studentų ir moksleivių mišrųjį chorą. Per Pirmąjį pasaulinį karą Maskvoje vadovavo lietuvių pabėgėlių chorui. 1919–39 dirbo mokytoju Marijampolės gimnazijoje. 1926–38 studijavo Lietuvos universitete (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas). 1939–41 Vilniaus lenkų III gimnazijos direktorius. Per Antrąjį pasaulinį karą dirbo mokytoju Žemaičių Naumiestyje, Švėkšnoje, Kėdainiuose. 1944–46 Švietimo liaudies komisariato, 1946–50 Švietimo ministerijos Pedagoginio kabineto vedėjas. Bendradarbiavo Lietuvos žiniose, Aušrinėje, Beraštyje. Parašė apybraižas apie V. Kudirką (1927), D. Pošką, S. Stanevičių, S. T. Valiūną ir A. Strazdą (1930). Su žmona Marija slapyvardžiu M. ir A. išleido Lietuvių literatūros istoriją (1923), Lietuvių kalbos gramatiką uždaviniuose (1923), Lenkų lietuvių žodyną (1940). Parašė vadovėlių pradinėms mokykloms: Skaityk (1922 71940), Gimtasis žodis (1946), Lietuvių kalbos gramatika (1948), knygų apie lietuvių meninę veiklą 19 a. pabaigoje–20 a. pirmoje pusėje, šachmatus. Išvertė Molière’o ir kitų užsienio rašytojų pjesių. Harmonizavo lietuvių liaudies dainų.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką