Karãlius Albinas 1910 09 23Virbalis 1946 02 18Vilnius, Lietuvos karo ir pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Pulkininkas (2000, po mirties).

Išsilavinimas ir veikla

1930 baigė Karo mokyklą, 1939 – Aukštosios karo mokyklos Generalinio štabo skyrių. 1930–39 pėstininkų dalinių, 1939–40 pėstininkų 2 divizijos štabo karininkas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, iki 1941 buvo SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso 179 divizijos 234 pulko štabo viršininko pavaduotojas. 1941 06 kilus SSRS–Vokietijos karui, iš sovietinės kariuomenės pasitraukė. Iki 1941 pabaigos buvo Lazdijų apskr. policijos vadas, 1941–44 Vilniaus policijos mokyklos viršininkas.

Albinas Karalius

Nuo 1944 03 Lietuvos laisvės armijos Vilniaus apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas, 1944 08 paskirtas Šiaulių apygardos vadu. Parengė apygardos struktūros ir operatyvinius planus. Žemaitijoje organizavo Lietuvos laisvės armijos antisovietinius partizanus. 1945 04 pradžioje Kaune atnaujino ryšius su Lietuvos laisvės armijos vadu A. Eidimtu, parengė organizacijos vadovybės atkūrimo planą. 1945 04 09 sovietinio saugumo suimtas ir 1945 07 karo tribunolo nuteistas mirti; sušaudytas. Palaikai rasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje (dabar Tuskulėnų rimties parkas).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (2000, po mirties).

378

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką