Albrechtas (Albertas) Stanislovas Radvila

Albrechto Stanislovo Radvilos portretas (aliejus, 17 a. 5 dešimtmetis, dailininkas Pieteris Danckertsas de Rij, Baltarusijos dailės muziejus)

Radvilà Albrechtas (Albertas) Stanislovas 1593 07 01Olyka (Voluinės sr.) 1656 11 12Gdanskas (palaidotas Olykoje), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės veikėjas, publicistas. LDK maršalkos Stanislovo Radvilos Pamaldžiojo (1559–99) sūnus. Kunigaikštis. Katalikas. Mokėsi Vilniaus akademijoje, studijas tęsė Prancūzijos ir Italijos universitetuose. Užsienio kelionėse 1624–25 lydėjo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) karalaitį Vladislovą Vazą. 1619–23 LDK pakancleris, nuo 1623 kancleris. Buvo LDK vidaus ir užsienio politikos svarbiausias kuratorius. Valdė ordinacijas (rezidencija Olykoje; ordinacija). A. S. Radvila labai pasitikėjo ATR valdovas Zigmantas Vaza, o šis uoliai rėmė ATR vyriausybės prohabsburgišką (Habsburgai) politiką; 1632 ATR Elekciniame seime parėmė valdovo sūnaus Vladislovo Vazos kandidatūrą į sostą, per jo valdymo laikotarpį (1632–48) tarp jų buvo geri santykiai.

Vėliau A. S. Radvila buvo ATR valdovo Jono Kazimiero (1648–68) šalininkas. Olykoje A. S. Radvila įsteigė akademinę mokyklą, vargšų prieglaudą, miestą apjuosė pylimu, sustiprino pilį, 1640 pastatydino naują mūrinę katalikų Šv. Petro bažnyčią; jos rūsiuose įkūrė Olykos ordinacijos savininkų Radvilų kapavietę. Pinske (buvo jo seniūnas) fundavo jėzuitų kolegijos statybą. Nesvyžiuje įkurdino benediktines, šioje ordinacijoje fundavo apie 10 parapinių bažnyčių. Stengėsi, kad LDK vyrautų Radvilų giminė, kad Abiejų Tautų Respublikoje LDK išlaikytų prerogatyvas ir teises (jas gynė Seime ir Senate).

ATR valdovas Zigmantas Vaza skiria A. S. Radvilą LDK kancleriu (1623 02 06; Vyriausiasis senųjų aktų archyvas Varšuvoje)

Lotynų kalba parašė istorinių veikalų (rankraščiai), religinių knygelių. Svarbiausias – Lenkijos istorijos įvykių dienoraštis 1632–1656 (Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632–1656, 5 tomai, 1968–75, lenkų kalba Pamiętnik o dziejach w Polsce, 3 tomai, 1980); pirmasis į lenkų kalbą išvertė ir paskelbė (tekstas nepilnas) Edwardas Raczyńskis pavadinimu X. Albrychta Stanisława Radziwiłła, kanclerza w. litewskiego, Pamiętniki 1632–1653 (2 tomai, 1839). 1933 K. Avižonis Čartoriskių archyve Krokuvoje surado trūkstamą atsiminimų dalį ir paskelbė Lietuvos praeityje (t. 1, 1940). Šis kūrinys yra vienintelis sisteminis šaltinis, kuriame gausu duomenų apie 1632–56 laikotarpio LDK ir Lenkijos karalystės santykius, apie LDK politinius veikėjus, ATR seimus.

A. S. Radvilos Nekalčiausiosios Mergelės Marijos, Dievo Motinos, gyvenimo antraštinis lapas (Krokuva, 1651; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

L: E. Kotlubajus Radvilos. Nesvyžiaus galerijos portretai Vilnius 1995.

415

2808

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką