Gaigaláitė Aldona 1927 06 15Gaižūnai (Linkuvos vlsč.) 2015 11 21Vilnius, lietuvių istorikė. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1955). N. Gaigalaitės ir A. Gaigalo sesuo.

Išsilavinimas ir veikla

1950 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1955–69 dirbo Lietuvos mokslų kademijos Istorijos institute, 1960–69 Lietuvos istorijos po Spalio revoliucijos laikotarpio sektoriaus vadovė. 1969–97 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1969–74 ir 1984–88 SSRS, 1988–90 Lietuvos istorijos katedros vedėja; profesorė (1984). 1970 gynė istorijos mokslų daktaro disertaciją (pagal knygą Klerikalizmas Lietuvoje 1917–1940); laipsnis nesuteiktas apkaltinus ideologiniu nenuoseklumu.

Aldona Gaigalaitė

Tyrimų sritys ir publikacijos

Tyrė Lietuvos 20 a. pirmųjų dešimtmečių istoriją, Lietuvos Respublikos susikūrimą, jos vidaus ir užsienio politiką.

Svarbiausi veikalai: Darbininkų judėjimo pakilimas Lietuvoje 1929–1934 metais (1957), Klerikalizmas Lietuvoje 1917–1940 (1970), Lietuvos valstiečiai, servitutai ir buržuazinė valdžia (1983), Anglijos kapitalas ir Lietuva. 1919–1940 (1986), Lietuva Paryžiuje 1919 metais (1999), Lietuvos užsienio reikalų ministrai (su kitais, 1999), Juozas Purickis‑Vygandas (su J. Žeimantiene, 2004). Parengė spaudai Lietuvos TSR istorijos šaltinių 3 tomą (su O. Adomoniene, 1958) ir 4 tomą (su istoriku J. Marcinkevičiumi, 1961), Lietuvos istorijos chrestomatiją (1861–1990 03) (su J. Skiriumi, 1993), dokumentų rinkinį apie 1922 žemės reformą Simno‑Kalesnykų dvare (su A. Janužyte, 1997).

Parengė vadovėlių ir kitų mokymo priemonių vidurinei ir aukštajai mokyklai. Parašė 3 atsiminimų knygas (2000–02).

-Aldona Gaigalaitė

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką