Aldona Prašmantaitė

Prašmantáitė Aldona 1956 07 24Peniankai (Anykščių rj.), lietuvių istorikė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė (2006). Habil. dr. (2002).

Išsilavinimas ir veikla

1983 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1990 dirba Lietuvos istorijos institute. 1998–2003 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (Lietuvos istorijos katedros docentė), 2003–08 – Varmijos‑Mozūrijos universitete Olsztyne (profesorė). Nuo 2010 Europos aukštosios teisės ir administracijos mokyklos (Lenkija) profesorė. Stažavo Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėje Istorijos institute (2000), Popiežiaus Jono Pauliaus II‑jo universitete Krokuvoje (2010).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Tiria 19 a. Lietuvos visuomenės raidą, daugiausia kultūros, mokslo ir Krikščionių Bažnyčių istoriją.

Parašė monografijas: Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803–1832 metais (1992), Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (2000), 1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje (2014); viena knygų Lietuvos reformatų bažnyčios: istorinė apybraiža (Die reformatorischen Kirchen Litauens: ein historischer Abriss 1998), Lietuvos evangelikų bažnyčios: istorijos metmenys (2003) autorių. Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose paskelbė daugiau kaip 60 straipsnių.

Parengė šaltinių publikacijas: M. Valančiaus atsiminimus Namų užrašai (2003), A. S. Krasińskio Atsiminimai (2013). Sudarė straipsnių rinkinius: Praeities baruose (su kitais, 1999), Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse (2009).

Apdovanojimai

S. Daukanto premija (2008).

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką