Aldona Vasiliauskienė-Pajedaitė

Vasiliáuskienė-Pajedáitė Aldona Vladislava 1945 07 23Galvydžiai (Svėdasų vlsč.), lietuvių istorikė, pedagogė, visuomenės veikėja. Lietuvos katalikų parapijų ir lietuvių dvasininkijos veiklos tyrinėtoja. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1990).

Išsilavinimas ir veikla

1974 baigė Vilniaus universitetą. 1964–99 dirbo mokytoja įvairiose mokyklose, 1975–2004 dar ir dėstė Vilniaus universitete, 2004–10 – Šiaulių universitete, 2006–08 – Lvovo universitete. Nuo 1992 tiria (pirmoji Lietuvoje) Lietuvos katalikų intelektualinį sąjūdį, Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklą; suorganizavo šios akademijos Istorijos mokslų sekciją, 1992–2007 jos pirmininkė. A. V. Vasiliauskienės‑Pajedaitės iniciatyva įamžintas prelato M. Krupavičiaus, arkivyskupo M. Reinio, Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės (Umiastauskaitės), kunigo A. Lipniūno ir kitų atminimas. Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė (nuo 2000). Nuo 2001 plačiai tiria (pirmoji) lietuvių ir ukrainiečių istorinius ir kultūrinius ryšius, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją, jo veiklą Lietuvoje ir Ukrainoje.

Aldona Vladislava Vasiliauskienė-Pajedaitė

Veikalai

Svarbesni veikalai: apie Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklą (1992), Kai akademikas kunigas Antanas Liuima SJ prabyla (2 dalys, 1995), Žvilgsnis į Juozą Girnių (1995), Vilkaviškio vyskupijos ganytojui – 70 (apie vyskupą J. Žemaitį), Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai (abi 1996), Gyvenimas Dievui ir Lietuvai (1997; apie J. Prunskį), Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas: gyvenimas ir veikla Petro Perkumo idėjų dvasia (abi 1998), Mokslo ir idealo keliu (apie J. Pikūną), Monsinjoras Jonas Juodelis, Akmenuotas patrioto kelias (apie P. Dovydaitį; visos trys 2001), Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos (2003), Monsinjoras Klemensas Gutauskas (2004), Monsinjoras Petras Baltuška (2011), Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija (2014), Ugdymo dvasingumo kontekstas / Context of Spirituality of Education (2014). Lietuvių ir ukrainiečių kalbomis paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių. A. V. Vasiliauskienės‑Pajedaitės disertacija Antrojo Lietuvos Statuto nuorašai senąja baltarusių kalba (paleografija, chronologija, diplomatika) išversta į ukrainiečių kalbą (Kirilični spiski Drugogo Litovskogo Statutu: paleografija, chronologija, kodikologija) ir 2004 išleista. Spaudai parengė P. Dundulienės (1980) ir S. Lazutkos (1984) bibliografijas, su kitais – Pirmąjį Lietuvos Statutą (tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, 2 tomo 1 dalis 1991). Knygos apie kunigą J. Čepėną (2001), straipsnių rinkinio apie M. Krupavičių (su E. Krikščiūnu, 2007) sudarytoja.

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2016). Kunigaikštienės Olgos 3 laipsnio ordinas (2006, Ukraina).

415

-Aldona Vladislava Vasiliauskienė-Pajedaitė; -Aldona Vladislava Vasiliauskienė; -Aldona Vasiliauskienė-Pajedaitė; -Aldona Vasiliauskienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką