Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė

Veščinaitė-Janãvičienė Aldona 1923 01 12Alytus 2012 08 01Sidnėjus, Australijos lietuvių poetė, dailininkė. A. Veščiūno sesuo. Nuo 1941 studijavo Vilniaus dailės akademijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Baigė Dailės ir amatų mokyklą Freiburge (tapybą), šoko ir dainavo Čiurlionio ansamblyje. 1950 išvyko į Australiją. 1979 Sidnėjaus universitete studijavo anglų kalbą. Nuo 1980 dėstė lituanistikos kursuose, lietuvių kalbą – Sidnėjaus šeštadieninėje tautinių mažumų mokykloje.

Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė

1969 publikavo pirmuosius eilėraščius žurnale Metmenys, buvo nuolatinė Metmenų bendradarbė. Poezijos paskelbta almanachuose, antologijose, Australijos lietuvių poezijos antologijoje Terra Australis (1972), leidiniuose Poezijos ir prozos lakštai, Pradalgė, Mūsų pastogė, Polėkiai, dienraščio Draugas kultūros priede. Debiutinei knygai Žodžiai kaip salos (1976) būdinga savita eilėdara, žodžio ir įvaizdžių paieškos, laisva forma, skaidrumas, žaismas, sunkiai nusakoma nuotaika, įsižiūrėjimas į detalę. Knygose Aidinčios upės (1985), Medžiai ryto laisvėj (1999), Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti netikėtumai (2004) ryšku menų sintezė, minimalistinė poetika. Knygoje Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą (2006) laviruojama tarp prozos ir poezijos. A. Veščiūnaitės-Janavičienės kūryba orientuota į intelektualų skaitytoją, išmanantį literatūrą, muziką, tapybą, meno istoriją. Sukūrė tapybos, grafikos darbų.

Janavičienė

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką