Vilutenė Aldona, Sabaitýtė (slap. Neužmirštuolė, Viltis) 1931 03 17Vytautiškė (Krosnos vlsč.) 2020 09 26Marijampolė, Lietuvos antisovietinių partizanų ryšininkė, kraštotyrininkė, visuomenės veikėja. Laisvės kovų dalyvė (1999).

Veikla

Nuo 1945 palaikė ryšį tarp Perkūno rinktinės, Palių (Palių mūšis, 1945) ir Kalniškės (Kalniškės mūšis, 1945) apylinkių partizanų. 1946 vasarą–1947 Tauro apygardos Vytauto rinktinės būrių, nuo 1947 12 buvo šios rinktinės ir Dainavos apygardos Šarūno rinktinės ryšininkė. 1949 07 22, po susitikimo su Šarūno rinktinės kovotojais, buvo suimta ir kankinta Marijampolės saugumo rūsiuose; kalinta Intos ir Lemiu (Komija) Ypatingojo režimo lageriuose. 1954 04 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje. 1970 baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojavo Kapsuko (dabar Marijampolė) vidurinėje mokykloje.

Aldona Vilutienė

Nuo 1988 aktyviai veikė Lietuvos sąjūdyje (Sąjūdis), t. p. rinko medžiagą apie Lietuvos antisovietines partizanines kovas ir tremtį. Dalyvavo 1988 09 Marijampolėje steigiant Tremtinio klubą; buvo Istorijos grupės koordinatorė. Organizavo žuvusių partizanų palaikų paieškas ir jų palaidojimą kapinėse. 1993 11 Marijampolėje įkūrė Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, jam iki 2000 vadovavo. Paminklo žuvusiems kovotojams pastatymo (2002) Vytautiškėje iniciatorė ir viena fundatorių.

Knygos

Parašė knygą apie Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus kūrimą ir veiklą Laiko dulkes nužėrus (2013). Parengė ir išleido partizanų ryšininkų ir rėmėjų rinktinę Trečioji vėliavos spalva (1996), su kitais – Tauro apygardos partizanų vardyną Ištark mano vardą (1999; surinko ir pateikė žinių apie 4730 žuvusių kovotojų). Sudarė knygą Mes iš Vytautiškių (2010), viena knygos Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską (1 dalis, 2015) autorių.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino medalis (2004).

415

Neužmirštuolė; Viltis; -Aldona Vilutienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką