Ãlė Rūtà, tikr. Elena Nakáitė-Arbačiáuskienė 1915 11 16Sankt Peterburgas 2011 12 31Santa Monica (Kalifornijos valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių rašytoja. E. A. Arbo motina. Po I pasaulinio karo su tėvais grįžo į Lietuvą. 1942 baigė Vilniaus universitetą. 1944 pasitraukė į Vakarus, studijavo Vienos universitete. 1948 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.

Alė Rūta

Romane Trumpa diena (1955) vaizduojamas Rytų Aukštaitijos kaimas paskutiniaisiais nepriklausomybės ir pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, pasakojama jaunos mergaitės gyvenimo istorija, poetizuojama pirmoji meilė; veikėjų dialogai tarmiški, gausu spalvingų gamtos ir kaimo buities vaizdų. Romanų cikle Didžioji meilė pateikiama plati Lietuvos istorijos panorama: valstybės susidarymas (Žvaigždė viršum girios 1960, Priesaika 1962), nepriklausomybės laikotarpio gyvenimas (Motinos rankos 1961), sovietinės okupacijos pradžia (Broliai 1961). Romanuose Kelias į laisvę (1964), Vieniši pasauliai (1968), Pirmieji svetur (1984), Daigynas (1987), Skamba tolumoj (1998) parodyta lietuvių išeivių kasdienybė, tėvų ir vaikų psichologiniai konfliktai. Parašė eiliuotų pjesių vaikams (Žiogas ir skruzdės 1942), romanus Prisikėlimas (1968), Skeveldros (1992), apysakų (Margo rašto keliu 1987), novelių romaną Mėlyno karvelėlio šviesa (1990), novelių, eilėraščių, kelionių į Lietuvą įspūdžių knygą Tarp ilgesio ir tėviškės (1987), knygą Sklėriai: iliustruoti prisiminimai (2010).

-Rūta Alė; Arbačiauskienė, -Arbienė

54

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką