Tišma Aleksandar (Aleksandaras Tišmà) 1924 01 16Horgoš (Šiaurės Banato apskr.) 2003 02 16Novi Sad, serbų rašytojas. 1942–44 studijavo Budapešto universitete. 1954 baigė Belgrado universitetą. Dėl S. Miloševićiaus vykdytos politikos 1993–2000 gyveno emigracijoje Prancūzijoje. Sukūrė poezijos (rinkiniai Apgyvendintas pasaulis / Naseljeni svet 1956, Smuklė / Krčma 1961), parašė novelių (rinkiniai Kaltieji / Krivice 1961, Smurtas / Nasilje 1965, Bedievystės mokykla / Škola bezbožništva 1978, Tūkstantis ir viena naktis / Hiljadu i druga noć 1987), memuarų (1942–1951 dienoraščiai / Dnevnik 1942–1951 1991). Romanų cikle Knyga apie Blamą (Knjiga o Blamu 1972), Žmogaus naudojimas (Upotreba čoveka 1976), Ištikimybė ir išdavystė (Vere i zavere 1983), Kapo (1987), Kokias mes mylime (Koje volimo 1990, lietuvių kalba 1994) gvildeno Holokausto, karo žiaurumų, sudėtingo gyvenimo pokario laikotarpiu temas (asmens tapatybės praradimą, prostituciją, kare psichologiškai traumuotų asmenų negebėjimą prisitaikyti gyventi taikos laikotarpiu). Kūryboje gausu biografijos elementų, ginamos humanistinės vertybės, vaizduojami personažų psichologiniai išgyvenimai ekstremaliomis aplinkybėmis, būdinga laisvės siekio, smurto, siaubo, kaltės temos. A. Tišmos novelių paskelbta lietuvių kalba.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką