Semkowicz Aleksander (Aleksandras Semkòvičius) 1850 02 07Lvovas 1923 04 02Lvovas, lenkų istorikas, bibliotekininkas. W. A. Semkowicziaus tėvas. Dr. (1875). Lenkų mokslų akademijos narys (1893). Studijavo Lvovo ir Göttingeno universitetuose. Nuo 1884 Lvovo universiteto profesorius, 1892–1912 universiteto bibliotekos direktorius. 1895–97, 1899–1904, 1906–14 ir 1920–22 Lenkijos ketvirtinio istorijos mokslinio žurnalo Kwartalnik Historyczny redaktorius. Svarbiausios knygos: Jano Długoszo „Lenkijos istorijos“ (iki 1384 metų) kritinis nagrinėjimas (Krytyczny rozbiór „Dziejów polskich“ Jana Długosza (do roku 1384) (1887), Pasakojimai iš visuotinės istorijos gimnazijų ir realinių mokyklų žemesnėms klasėms (Opowiadania z dziejów powszechnych dla niższych klas szkół gimnazjalnych i realnych (3 dalys 1893–95; leista keliolika kartų). Remdamasis kitais istorijos šaltiniais nurodė daug 15 a. lenkų kronikininko J. Długoszo klaidų ir netikslumų (A. Semkowicziumi remiasi ir lietuvių istorikai). 1878 ir 1884 spaudai parengė istorijos šaltinių rinkinį Monumenta Poloniae Historica.

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką