Zelwerowicz Aleksander (Aleksandras Zelveròvičius) 1877 08 14Liublinas 1955 06 18Varšuva, lenkų aktorius, teatro režisierius, pedagogas. 1897 baigė Varšuvos muzikos draugijos Dikcijos ir deklamacijos klasę. 1898–99 studijavo Ženevos universitete. Nuo 1896 vaidino Lodzės, Varšuvos (1912–54 Lenkų teatre, su pertraukomis) ir Krokuvos (1900–08 Miesto teatre) teatruose, nuo 1911 – ir kine, režisavo ir vadovavo Lodzės, Varšuvos, Vilniaus (1929–31 Lenkų dramos) teatrams. Nuo 1912 Lenkijos aukštųjų teatro mokyklų dėstytojas ir vadovas. Svarbiausi vaidmenys: Voinickis (A. Čechovo Dėdė Vania 1906), Gorodničius (N. Gogolio Revizorius 1929), Porfirijus (Nusikaltimas ir bausmė 1934, pagal F. Dostojevskį), Elgeta (J. Giraudoux Elektra 1946), Jaskrovičius (S. Żeromskio Nuodėmė 1951). Svarbiausi spektakliai: Molière’o Ponas de Pursonjakas (1918, vaidino Pursonjaką), Tariamasis ligonis (1921, vaidino Arganą) ir Tartiufas (1925, vaidinoTartiufą), S. Wyspiańskio Vestuvės (1922), A. Mickevičiaus Vėlinės (1927, vaidino Senatorių). 1915 ir 1925 gastroliavo Vilniuje. Parašė nemažai teatro tematikos straipsnių, atsiminimų knygą Seno komedianto pasakojimai (Gawędy starego komedianta, išlesita 1958). A. Zelwerowicziaus veikla turėjo įtakos 20 a. Lenkijos teatro raidai.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką