Isačenko Aleksandr (Aleksandras Isačenkà) 1903 10 21Fiodorovka (Briansko sr.) 1949 01 01Maskva, sovietinis veikėjas.

Baigė Maskvos V. Molotovo energetikos institutą. Nuo 1938 dirbo Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) struktūrose. 1939–43 šios partijos Maskvos miesto Stalino rajono, 1944 Maskvos sr. komitetų sekretorius. 1944 12 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto atsiųstas į SSRS reokupuotą Lietuvą. 1944–46 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto II sekretorius; kuravo pramonę, kadrus, kontroliavo bendrą politinę padėtį, komiteto I sekretoriaus A. Sniečkaus veiklą. Aktyviai ieškojo ir šalino iš partinių, ūkinių organizacijų ir administracinių vadovaujamųjų pareigų vadinamuosius buržuazinius nacionalistus.

A. Isačenko buvo vienas Lietuvos sovietizavimo organizatorių (Lietuvos sovietinimas, rusinimas ir kolonizavimas). Dėl įtaraus būdo ir intrigų susiklosčius įtemptiems santykiams su A. Sniečkumi, apkaltintas komunistinės moralės normų pažeidimu. 1946 11 22 atleistas iš partinių pareigų Lietuvos komunistų partijos Centro komitete ir atšauktas iš Lietuvos. 1947–49 dirbo SSRS Ministrų Taryboje. 1944–46 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir komiteto biuro narys. 1946–49 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

111

2769

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką