Nekrič Aleksandr (Aleksandras Nèkričius) 1920 03 03Baku 1993 08 31Kembridžas, rusų istorikas. Dalyvavo II pasauliniame kare. 1950–76 SSRS mokslų akademijos Visuotinės istorijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarnis. Parašė knygą 1941. Birželio 22‑oji (1941. 22 ijunja 1965), kurioje remdamasis archyviniais dokumentais ir liudytojų pasakojimais objektyviai įvertino padėtį SSRS II pasaulinio karo išvakarėse, analizavo sovietinės kariuomenės pralaimėjimo karo pradžioje priežastis (pirmiausia – daugumos karo vadų represavimą). Šią knygą itin neigiamai įvertino SSRS partinė vadovybė ir oficiali spauda. Ji buvo uždrausta, A. Nekričius 1967 pašalintas iš SSKP. 1976 emigravo į Vakarus. 1976–93 dirbo Harvardo universiteto Rusijos tyrimų centre, t. p. Oksfordo universitete. Kiti veikalai: Nubaustosios tautos (Nakazannye narody 1978; apie per II pasaulinį karą ištremtas SSRS, pirmiausia Kaukazo, tautas), Išsižadėk baimės: Istoriko atsiminimai (Otrešys’ ot stracha: Vospominanija istorika 1979), Utopijai valdant: SSRS istorija nuo 1917 metų iki mūsų dienų (Utopija u vlasti: Istorija SSRS ot 1917 goda do našich dnej 2 tomai 1982; su M. Gelleriu).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką