Aleksandras Adomas Plateris

Plãteris Aleksandras Adomas, Pliãteris 1913 12 20Švėkšna 1997 10 14Vašingtonas (1998 perlaidotas Švėkšnoje), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas, teisės istorikas, sociologas, visuomenės veikėjas. Kilęs iš grafų Platerių giminės. Dr. (1961).

Išsilavinimas ir veikla

1936 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą, 1937–38 studijavo Vienos, 1953–57 – Čikagos (sociologiją) universitete. 1938–39 dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Lietuvos teisės istorijos katedroje, 1940 – Vilniaus universitete. 1941–44 ūkininkavo Švėkšnos dvare ir mokytojavo Švėkšnos gimnazijoje.

Artėjant frontui 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945–47 dėstė Bad Wörishofeno pabėgėlių stovyklos mokykloje, stovyklos lietuvių komiteto pirmininkas. 1949 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1955–57 dirbo Čikagos universiteto Gyventojų studijų centre, 1957–58 – universiteto Lyginamosios teisės institute. Nuo 1958 Vašingtone dirbo Nacionalinio sveikatos statistikos centro Visuomenės sveikatos tarnyboje (specializavosi skyrybų statistikoje). Nuo 1933 Lietuvių skautų sąjungos narys. 1947 su kitais įsteigė Akademinį skautų sąjūdį, 1955–57 jo centro narys. 1957–58 Lietuvių teisininkų draugijos centro, nuo 1964 – Lituanistikos instituto (Čikaga) valdybos narys, 1967–69 instituto prezidentas. Bendradarbiavo leidiniuose Teisė, Naujoji Romuva, Skautų aidas ir kituose, rašė straipsnius Lietuvių enciklopedijai.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Teisiniai Livonijos ir Kuršo santykiai su Lietuva (XVI–XVIII amžiais) (1938), Santuokos trukmė iki skyrybų, Jungtinės Valstijos (Duration of Marriage Before Divorce, United States 1981). Suredagavo J. Deveikės Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 metų Statutą (1971 Čikagoje), parašė jam įžangą, sudarė žodyną ir bibliografiją.

L: Švėkšna atsiminimuose / sud. P. Čeliauskas Kaunas 1999.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką