Grỹbinas Aleksandras, visi vardai Aleksandras Antanas (slap. Faustas) 1920 09 20Lukšiai 1949 09 28Šunkarių miškas (Kazlų Rūdos miškai), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų. Partizanų kapitonas. Pulkininkas (1998, po mirties). Karys savanoris (1997, po mirties).

Išsilavinimas ir veikla

1941 baigęs Marijampolės mokytojų seminariją mokytojavo. Pasitraukęs į Vakarus 1944 vokiečių pasiųstas į Rytų frontą. 1945 05 prie Elbės bandė pereiti į Jungtinių Amerikos Valstijų okupacinę zoną; nepavykus slapta grįžo į Lietuvą. 1945 06 tapo partizanu. 1946–48 Žalgirio rinktinės (priklausė Tauro apygardai) štabo adjutantas, Žvalgybos ir Spaudos‑informacijos skyrių, rinktinės štabo viršininkas. Nuo 1948 10 08 buvo Tauro apygardos vadas. Tęsė A. Baltūsio (slapyvardis Žvejys) pradėtą reformą drausminant partizanus. Dalyvavo Lietuvos partizanų vadų suvažiavime (Mėnaičių kaime įrengtame bunkeryje), kuriame 1949 02 buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir priimta Deklaracija (ji skelbė kad Sąjūdžio Taryba yra lietuvių tautos aukščiausias politinis organas, vadovaujantis išlaisvinimo kovai; Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaracija). Išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos nariu. Patekęs į pasalą ir sunkiai sužeistas miške, netoli savo bunkerio, sunaikino dokumentus ir nusišovė.

Aleksandras Grybinas

partizanų vadovybės įgaliotiniai ryšiams su Vakarais Juozas Lukša‑Skrajūnas ir Kazimieras Pyplys‑Audronis (pritūpę) su juos į žygį išlydinčiais Tauro apygardos partizanais. Antroje eilėje iš kairės: Žalgirio rinktinės štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Aleksandras Grybinas‑Faustas, šios rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Viktoras Vitkauskas‑Saidokas, Žalgirio rinktinės partizanas Albrechtas Algirdas Akambakas‑Špicas, neatpažintas ir kiti (Skirkiškė, Barzdų valsčius, 1947 12)

Apdovanojimai

Laisvės kovos 2 laipsnio kryžius su kardais (1949 06). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (1998, po mirties).

Faustas; -Aleksandras Grybinas

1117

888

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką