Štròmas Aleksandras (angl. Alexander Shtromas) 1931 04 04Kaunas 1999 06 12Hillsdale (Mičigano valstija; palaidotas Kaune), lietuvių teisininkas, politologas. Dr. (social. m.; teis. m. kand. 1964).

Aleksandras Štromas

Aleksandras Štromas

Išsilavinimas ir veikla

1941–43 kalintas Vilijampolės gete (pabėgo, slapstėsi lietuvių šeimoje). Po karo gyveno A. Sniečkaus šeimoje. 1947–48 studijavo Vilniaus universitete, 1948–52 – Maskvos universitete. 1952–55 advokatavo, mokytojavo Lietuvoje. 1955–59 dirbdamas teisės mokslo tyrimo institutuose Maskvoje suartėjo su Rusijos disidentais. 1959–73 Vilniaus kriminalistikos laboratorijos (nuo 1961 – Kriminalistikos institutas) vedėjas, dėstė Vilniaus, Ivanovo ir Maskvos aukštosiose mokyklose.

1973 emigravo į Didžiąją Britaniją. 1974–77 dėstė Bradfordo, 1978–89 – Salfordo universitete; docentas (1983). 1985 dalyvavo Baltijos taikos ir laisvės kruize.

Nuo 1989 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo Hillsdale’o koledžo politikos mokslų profesorius. Įsitraukė į Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių veiklą. Paskelbė apie 300 straipsnių Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, rusų disidentų, lietuvių išeivių spaudoje. Skaitė paskaitas per BBC, Piccadily (Didžioji Britanija), Laisvosios Europos radiją, kas savaitę kalbėjo per Čikagos lietuvių radijo valandėles. Savo archyvą ir biblioteką (apie 11 000 knygų) paliko Vytauto Didžiojo universitetui.

Knygos

Parašė knygas Politinė sąmonė Sovietų Lietuvoje (Political consciousness in Soviet Lithuania 1980), Politinės permainos ir socialinė raida: Sovietų Sąjungos atvejis (Political change and social development: The case of the Soviet Union 1981 21990, Jungtinių Amerikos Valstijų Laisvės premija 1982), Protas prieš sieną (Mind against the wall, su kitais, 1983), Sovietų Sąjunga ir ateities iššūkis (The Soviet Union and the challenge of the future, su M. A. Kaplanu, 4 t. 1988–89), Žydų ir ne žydų holokausto patirtis: Iš asmeninės perspektyvos (The jewish and gentile experience of the holocaust: A personal perspective 1989), Laisvės horizontai (išleista 2001).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką