Stulgnskis Aleksandras 1885 02 26Kutaliai (Kaltinėnų vlsč.) 1969 09 22Kaunas (palaidotas Kauno Panemunės kapinėse), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, antrasis Lietuvos prezidentas. Vasario 16 Akto signataras. Agronomas.

Aleksandras Stulginskis

Išsilavinimas, darbinė ir visuomeninė veikla

A. Stulginskis (stovi trečias iš dešinės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (1917; Lietuvos nacionalinis muziejus)

1908 baigęs Žemaičių kunigų seminarijos Kaune 4 kursus studijavo Innsbrucko universiteto Teologijos filosofijos fakultete; nekunigavo. 1909–10 dirbo Šv. Kazimiero draugijoje Kaune, mokytojavo Kauno berniukų gimnazijoje. 1913 baigęs Hallės universiteto Žemės ūkio institutą dirbo Trakų apskrities Alytaus rajoniniu agronomu. 1914–15 redagavo žurnalo Vienybė priedą Viensėdis, parengė straipsnių apie žemės ūkį. Lietuvių krikščionių demokratų partijos (Lietuvos krikščionių demokratų partija;1917) ir Lietuvos ūkininkų sąjungos (1919) vienas steigėjų, centro komitetų pirmininkas. 1917–18 per I pasaulinį karą Lietuvoje likusios krikščionių demokratų grupės, 1918–19 Lietuvių krikščionių demokratų partijos vadovas. Per I pasaulinį karą veikė Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1915–19 vadovavo švietimo draugijai Rytas. Nuo 1917 redagavo laikraštį Tėvynės sargas, 1918 – Ūkininkas, bendradarbiavo laikraščiuose Rytas, Lietuvos aidas, XX amžius.

Politinė veikla

Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis (centre) žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune (1924; Devintojo forto muziejus)

1917 09 Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 12–1919 10 paeiliui ministras be portfelio, vidaus reikalų ministras, maitinimo ir viešųjų darbų ministras, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1919 03–04 dar ir Ministrų kabineto pirmininko pavaduotojas, faktinis vyriausybės vadovas. Ūkio banko (1919) vienas steigėjų. 1920–22 Steigiamojo Seimo atstovas ir pirmininkas, einantis valstybės prezidento pareigas, 1920–21 Mažojo Seimo, 1922 I Seimo atstovas, 1922–23 ir 1923–26 Lietuvos Respublikos prezidentas. 1926–27 III Seimo atstovas, pirmininkas. Daug prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo, parlamentarizmo, demokratijos stiprinimo. Nuo 1927 ūkininkavo savo ūkyje Jokūbavo dvare (Kretingos apskr.).

1941 06 SSRS okupacinės valdžios suimtas, be teismo kalintas Krasnojarsko krašto lageriuose ir kalėjimuose. 1952 02 Ypatingojo pasitarimo prie SSRS Valstybės saugumo ministerijos nuteistas 25 metus kalėti, kalintas Vladimiro kalėjime. 1954 viduryje iš kalėjimo paleistas, ištremtas į Komiją. 1956 pabaigoje grįžo į Lietuvą, 1957–60 dirbo Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje.

Lietuvos Respublikos prezidentas A. Stulginskis (centre) sako kalbą Tautos šventės kariniame parade Paradų aikštėje Žaliakalnyje (pirmas iš dešinės – ministras pirmininkas ir krašto apsaugos ministras L. Bistras, antras – pulkininkas P. Tamašauskas (1926 05 15; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

A. Eidintas Aleksandras Stulginskis: Lietuvos Prezidentas – Gulago kalinys Vilnius 1995; A. Liekis Aleksandras Stulginskis / Lietuvos Respublikos prezidentai Vilnius 1995; A. Eidintas Aleksandras Stulginskis ir jo epocha Vilnius 2014.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką