Aleksandras Teodoras Kuršaitis

Kuršáitis Aleksandras Teodoras (vok. Alexander Theodor Kurschat) 1857 10 02Kretinga 1944 08 17Kiefersfelden (Aukštutinė Bavarija), Mažosios Lietuvos kalbininkas, kultūros veikėjas. Dėdės F. Kuršaičio globojamas Karaliaučiaus universitete studijavo lietuvių, vokiečių, klasikines kalbas. 1882–1922 mokytojavo Tilžės gimnazijoje, joje vadovavo ir lietuvių kalbos seminarui. 1898–1925 Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas. 1899–1912 redagavo draugijos leidinį Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft (paskelbė lietuvių tautosakos, kultūros istorijos, etnografijos straipsnių, kelionės po Lietuvą aprašymą). 1900 įkūrė lietuvių draugiją Luizė, buvo jos pirmininkas. Nuo 1911 draugijos Prussia narys. 1917–18 tarnavo vokiečių kariuomenėje Lietuvoje. Redagavo ir papildė E. J. Schiekoppo gramatikos antrą leidimą (Litauische Elementar‑Grammatik 2 d. 1901–02).

Aleksandras Teodoras Kuršaitis

Parengė stipendininkams, norintiems mokytis lietuvių kalbos, mokomąją knygą Lietuviški skaitiniai (Litauisches Lesebuch 3 d. 1911–13; tekstai sukirčiuoti, d. 3 – žodynėlis). Padėjo H. Scheu išleisti jo surinktų lietuvių pasakų rinkinį (1913), išvertė į vokiečių kalbą, sudarė žodynėlį. Svarbiausias veikalas – Lietuviškai–vokiškas žodynas (Litauisch‑deutsches Wörterbuch = Thesaurus linguae Lituanicae 4 t. 1968–1973, Göttingenas; sudėti F. Kuršaičo žodyno ir A. T. Kuršaičio iš įvairių lietuvių leidinių ir gyvosios kalbos surinkti žodžiai); prie žodyno rengimo prisidėjo vokiečių kalbininkai W. Wissmannas, E. Hofmannas, sūnus A. Kuršaitis, H. Krick. Bendravo su A. Baranausku, J. Balčikoniu, J. Jablonskiu.

L: V. Nausėdas Aleksandras Teodoras Kuršaitis ir jo žodynas / Žodžiai ir žmonės Vilnius 1974; A. Sabaliauskas Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija t. 1 Vilnius 1979; D. Kaunas Donelaičio žemės knygiai Vilnius 1993; D. Kaunas, H. Masalskis Paskutinis Lietuvių literatūros draugijos narių sąrašas / Knygotyra 1998 t. 34.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką