Kosygin Aleksej (Aleksejus Kosýginas) 1904 02 21Sankt Peterburgas 1980 12 18Maskva, SSRS valstybės veikėjas.

Nuo 1927 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) narys. Iškilo po Didžiojo valymo: 1938 tapo partijos Leningrado srities komiteto Pramonės ir transporto skyriaus vedėju, Leningrado miesto vykdomojo komiteto pirmininku. 1939–40 SSRS tekstilės pramonės liaudies komisaras. 1940–46 SSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas, 1943–46 ir Rusijos Sovietų Federacinės Socialistinės Respublikos Liaudies komisarų tarybos pirmininkas. Per 1941–45 SSRS–Vokietijos karą 1941–42 Evakuacijos tarybos pirmininko pavaduotojas, nuo 1942 Valstybės gynybos komiteto įgaliotinis Vokietijos apsiaustame Leningrade. Nuo 1946 SSRS Aukščiausiosios tarybos deputatas. 1946–64 SSRS Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas. 1948–1954 ir ministras (finansų, lengvosios pramonės ir kita). 1959–60 SSRS Valstybinės plano komisijos pirmininkas. 1960–64 SSRS Ministrų tarybos pirmininko (juo buvo SSKP Centro komiteto I sekretorius N. Chruščiovas) I pavaduotojas.

Aleksejus Kosyginas per susitikimą su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu L. B. Johnsonu Glassboro (1967 06 23)

N. Chruščiovą nušalinus 1964–1980 10 SSRS Ministrų tarybos pirmininkas. Jo 1965 pradėta ekonominių reformų programa, skatinanti įmonių savarankiškumą, suteikė sovietiniam planiniam ūkiui kai kurių rinkos ekonomikos bruožų, bet konservatyvių politinio biuro narių pastangomis 8 dešimtmečio pradžioje buvo pristabdyta. 1948–52 ir 1966–80 SSKP Centro komiteto politinio biuro, 1960–66 prezidiumo narys. A. Kosygino įtakos ir Ministrų tarybos pirmininko pareigybės politinės reikšmės mažinimą akivaizdžiai atspindėjo kai kurie sovietinės totalitarinės sistemos pertvarkymai: realios aukščiausios to meto valdžios institucijos – SSKP Centro komiteto politinio biuro – nariais greta A. Kosygino tapo ir Ministrų tarybos pirmininko I pavaduotojas bei užsienio reikalų ir gynybos ministrai (t. y. kaip ir Ministrų tarybos pirmininkas, jie tapo tiesiogiai pavaldūs SSKP Centro komiteto generaliniam sekretoriui L. Brežnevui).

1412

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką