Aleksej Kuropatkin

Kuropatkin Aleksej (Aleksejus Kuropãtkinas) 1848 03 29Šešurino (Pskovo sr.) 1925 01 16Šešurino, Rusijos karo veikėjas. Infanterijos generolas (1900), generolas adjutantas (1902).

19 a. 8–9 dešimtmetyje dalyvavo užkariaujant Vidurinę Aziją, pasižymėjo per 1877–78 Rusijos–Turkijos karą. 1898–1904 karo ministras. Per 1904–05 Japonijos–Rusijos karą nesėkmingai vadovavo kariuomenei Mandžiūrijoje (1904 10–1905 03 ir ginkluotųjų pajėgų Tolimuosiuose Rytuose vyriausiasis vadas), pralaimėjo prie Liaojango (1904 08–09) ir Mukdeno (1905 02–03).

Per I pasaulinį karą 1916 02–07 Šiaurės fronto vadas. 1916–17 Turkestano generalgubernatorius, numalšino 1916 Vidurinės Azijos sukilimą. Kilus 1917 Vasario revoliucijai Taškento deputatų tarybos reikalavimu suimtas, išvežtas į Petrogradą; Laikinosios vyriausybės paleistas. Išėjo į atsargą, dirbo mokytoju.

Parašė karo istorijos, geografijos veikalų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką