Deruga Aleksy (Aleksis Derugà) 1908 09 29Łowicz (Lodzės vaivadija) 1981 02 09, lenkų istorikas. Habil. dr. (apie 1969).

Išsilavinimas ir veikla

1915–18 gyveno Rusijoje. 1934 baigė Vilniaus universitetą. 4 dešimtmetyje dalyvavo Lenkų patriotų sąjungos Vilniuje veikloje. Po II pasaulinio karo apsigyveno Lenkijoje. 1946–50 Lenkijos spaudos agentūros direktorius. 1951–54 Vyriausiosios užsienio tarnybos mokyklos skyriaus dekanas, mokyklos direktorius, iki 1961 joje dėstė; docentas (1973).

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Petras Didysis, unitai ir 1700–1711 bažnytinė unija (Piotr Wielki a unici i unia kościelna 1700–1711 1936), Stačiatikių bažnyčia ir 1789 „maišto“ klausimas Žečpospolitos rytinėse vaivadijose (Kościół prawosławny a sprawa „buntu“ w 1789 r. we wschodnich województwach Rzeczypospolitej 1938; abu išleisti Vilniuje), Lenkijos rytų politika Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos atžvilgiu (1918–1919) (Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919) 1969).

1028

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką