Alexander Pope (dailininkas M. Dahlʼis, apie 1727, Nacionalinė portretų galerija Londone)

Pope Alexander (Aleksanderis Pòupas) 1688 05 21Londonas 1744 05 30Twickenham (prie Londono), anglų poetas satyrikas, vertėjas. Klasicizmo teoretikas. Turtingo drobės pirklio kataliko sūnus. Mokėsi keliose katalikų mokyklose, namuose. Talentingą jaunuolį anksti ėmė globoti įtakingi rašytojai; draugavo su J. Addisonu, J. Swiftu ir kitais Rašeivų klubo (Scriblerus Club) nariais. Parašė antikos ir renesanso pastoralinės poezijos sekimų (Pastoralės / Pastorals 1709). Išgarsėjo poemomis Pavogta garbana (The Rape of the Lock 1712–14), Dunsiada (The Dunciad 4 knygos 1728–43) – herojinių poemų parodijomis, kuriose satyriškai vaizdavo anglų turtingąją visuomenę, kritikavo ją pamiršus žmogiškąsias vertybes, teigė aktyvią poeto poziciją, kad pakeistų visuomenę. Satyros aštrumu, sąmojumi, asmeniškumu poemai Dunsiada artima Horacijaus imitacijos (Imitations of Horace 1733–38) – Horacijaus laiškų, satyrų ir odžių vertimai bei adaptacijos, parašytos virtuoziškais, pašnekesį primenančiais dvieiliais; ištobulino herojinį dvieilį. Filosofinėje poemoje, parašytoje laiškų forma viduriniu stiliumi, Esė apie žmogų (An Essay on Man 4 t. 1733–34) ir 4 poemose Laiškai įvairiems asmenims, etiniai laiškai, arba Moralinės esė (Epistles to Various Persons, Ethic Epistles, or Moral Essays 1731–35) kėlė filosofines ir etines problemas, vaizdavo proto ir aistros konfliktą, aukštino poeto satyriko vaidmenį. Eiliuotoje Esė apie kritiką (An Essay on Criticism 1711) išdėstė klasicizmo estetines doktrinas. Išleido W. Shakespeare’o raštus (The Works of Shakespeare 1725), tekstus perrašęs pagal klasicizmo taisykles. Išvertė Homero epus Iliada (The Iliad 6 t. 1715–20) ir Odisėja (Odyssey 5 t. 1725–26), Horacijaus satyras. Kūriniams būdinga klasicistiškai aiški, aforistinė, epigramiška kalba, aštri ironija; A. Popeʼo laiškai – elegantiško rašymo pavyzdys. Pats parengė savo raštų leidimus (1717 ir 1735).

1016

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką