Basalỹkas Alfonsas 1924 03 28Balainė (dab. Jaskonys, Varėnos vlsč.) 1986 06 30Vilnius, lietuvių geografas. Geogr. m. dr. (1966). Lietuvos upių slėnių sistemos periglacialinių procesų tyrimo pradininkas.

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1947 baigęs Vilniaus universitetą 1947–86 jame dėstė, nuo 1968 Bendrosios geografijos ir kartografijos katedros vedėjas; docentas (1956), profesorius (1968). 1967–86 Lietuvos geografų draugijos pirmininkas. Nuo 1955 Lietuvos Mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto leidinio Moksliniai pranešimai. Geologija, geografija redkolegijos narys, nuo 1962 – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbų žurnalo Geografija ir geologija atsakingasis redaktorius, nuo 1978 – Geografijos redkolegijos narys. Mokslinę veiklą pradėjo nuo upių slėnių tyrinėjimų, kurių rezultatus išdėstė disertacijoje Nemuno upyno slėniai Lietuvos ribose (slėnių sistemos geomorfologinė analizė). Vėliau išplėtė glacigeninio reljefo tyrimus, suskirstė Lietuvą fiziniais geografiniais rajonais, sukūrė morfometrinę reljefo klasifikaciją, sudarė kraštovaizdžių tipologinio ir regioninio skirstymo sistemas, paskelbė kraštovaizdžio geosisteminės organizacijos koncepciją.

Alfonsas Basalykas

Parašė darbų apie Lietuvos reljefo genezę, upių slėnių sandarą ir raidą, fizinį geografinį ir landšaftinį rajonavimą, determinuotą kraštotvarką (kraštovaizdžių antropogenizaciją). 1959 už monografiją Lietuvos TSR fizinė geografija (t. 1 1958, su kitais; atsakingas redaktorius) skirta LSSR valstybinė premija (su K. Bieliuku, E. Červinsku), 1979 – LSSR valstybinė premija už darbų ciklą apie Lietuvos gamtinius teritorinius kompleksus ir kraštotvarkos geografinius aspektus. Paskelbė apie 120 mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Gerai kalbėjo ir rašė rusų, lenkų, vokiečių kalbomis, savarankiškai pramoko prancūzų ir anglų kalbas. 1948–49 išvertė ir išleido prancūzų geografo E. Martono veikalą Fizinės geografijos pagrindai (2 tomai), 1950 – rusų geografo S. Kalesniko Bendrosios geografijos pagrindus.

Svarbiausi veikalai

Lietuvos upės (1956), Lietuvos TSR fizinė geografija (t. 2, 1965), Lietuvos TSR kraštovaizdis (1977), Žemė – žmonijos buveinė (1985).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1959, su kitais)

LSSR valstybinė premija (1979)

Atminimo įamžinimas

A. Basalyko gimtinė (sodybos vieta) 2004 įrašyta į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Įvykių vietų sąrašą. Jo gyvenimas, mokslinė ir pedagoginė veikla apžvelgti prisiminimų knygoje Geografas profesorius Alfonsas Basalykas (2005; sudarytojai Jonas Milius ir Regina Prapiestienė). Vilniaus universiteto botanikos sode, Kairėnuose, A. Basalykui atminti pastatytas vardinis suolelis (2005).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką