Edintas Alfonsas 1952 01 04Vaiguva, lietuvių istorikas, diplomatas, rašytojas. Habil. dr. (hum. m.; ist. m. dr. 1990).

Išsilavinimas ir veikla

1973 baigė Vilniaus pedagoginį institutą, iki 1986 jame dirbo, 1983–86 Visuotinės istorijos katedros vedėjas. 1985 stažavo Jungtinių Amerikos Valstijų Viskonsino‑Madisono universitete (pas A. E. Sennʼą). 1986–93 Lietuvos istorijos instituto (iki 1990 Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas) skyriaus vedėjas, 1987–92 ir direktoriaus pavaduotojas. Buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose (1993–97), Kanadoje (1997–99), Izraelyje (2002–06), Norvegijoje (2006–09), Graikijoje (2012–16), nereziduojantis ambasadorius Meksikoje, Kanadoje, Kipre, Etiopijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje (1995–2017).

Alfonsas Eidintas (2018; fotografas nežinomas)

2000–02 ir 2010–12 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, dėstė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute; profesorius (2001). 2017–18 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams. 2018–20 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

Publikacijos

Parašė daugiau kaip 20 knygų ir apie 50 straipsnių apie lietuvių emigraciją, 20 a. Lietuvos istoriją (Vasario 16 Aktą, Molotovo–Ribbentropo paktą, Holokaustą), Izraelio valstybę, šiuolaikinę diplomatiją. Svarbiausi veikalai: Lietuvių emigracija į Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis 1868–1940 (1989, rusų kalba), Lietuvos Respublikos prezidentai (1991 21999), Lietuvių kolumbai: Lietuvių emigracijos istorijos apybraiža (1993), Lietuva Europos politikoje: Pirmosios respublikos metai, 1918–1940 (Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918–1940, su V. Žaliu ir A. E. Sennʼu, 1997), Lietuvių emigracija į Jungtines Valstijas 1868–1950 (Lithuanian Emigration to the United States 1868–1950, 2003), Žydai, Izraelis ir palestiniečiai (su Donatu Eidintu, 2007), Antanas Smetona ir Justas Paleckis istorijos dramoje. Prezidento vairuotojo užrašai (2022).

Parašė monografijas apie J. Šliūpą (1989), A. Smetoną (1990, 2012, anglų kalba 2015), J. Gabrį‑Paršaitį (1992), K. Grinių (1993), A. Stulginskį (1995, 2014, anglų kalba 2001), teisininką ir visuomenės veikėją Vincą Mašalaitį (2015), žvalgybos agentą Bronių Michelevičių (su Astra Julianna Michels, 2017), Žydai, lietuviai ir holokaustas (2002, anglų kalba 2003 ir 2012), knygas Ambasadorius: tarnyba savo valstybei svetur (2003), Istorija kaip politika: įvykių raidos apžvalgos (2008), Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema (su kitais, 2011), Lietuvos istorija (su kitais, 2012, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų ir lenkų kalbomis 2013, latviškai ir baltarusiškai 2014, albanų ir bengalų kalbomis 2016, hindi ir japonų kalbomis 2018; t. p. sudarytojas ir dalykinis redaktorius), Lietuvos istorija kiekvienam (su kitais, 3 leidimai 2018 42020, ukrainiečių kalba 2018; t. p. sudarytojas ir dalykinis redaktorius), Valstybės atkūrimo istorijos (su R. Lopata, 2020), Diplomatų šypsenos ir pokštai (2020), Lietuva ir masinė išeivystė 1868–2020 metais (2021).

Parengė (su R. Lopata) dokumentų rinkinius Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918 (1991), Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 m. dokumentuose (2017), Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai (2 tomai, 2018). Sudarė straipsnių rinkinį A. Smetona. Rinktiniai raštai (1990), dokumentų ir straipsnių rinkinį Lietuvos žydų žudynių byla (2001).

Grožinė kūryba

Parašė istorinių romanų trilogiją apie Lietuvą 1938–1995 laikotarpiu: Ieškok Maskvos sfinkso (2006 32016, estų kalba 2010, rusiškai 2011, lenkų kalba 2015), Erelio sparnų dvelksmas (2008), Aukštai šaltos žvaigždės (2009), istorinę apysaką apie 1923 sukilimą Klaipėdos krašte Pūga prie Mėmelio: atvadavimo saga (2016 32023; I. Simonaitytės literatūrinė premija 2017).

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius (2003).

-Alfonsas Eidintas

506

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką