Nãkas Alfonsas 1921 03 03Rudžiai (Kamajų vlsč.) 2015 05 12Sunny Hills (Floridos valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), žurnalistas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenininkas.

Išsilavinimas ir veikla

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–47 studijavo teisę Jungtinių Tautų pagalbos ir atkūrimo administracijos (UNRRA) universitete Miunchene, dirbo akademinio jaunimo Šviesa sambūryje. Nuo 1949 dirbo Chrysler automobilių bendrovėje Detroite. Nuo 1950 priklausė Lietuvių socialdemokratų sąjungai, buvo 116 kuopos atstovas Lietuvių organizacijų centre Detroite, 1958 šio centro pirmininkas.

Darbas žiniasklaidoje

1946–47 redagavo karo pabėgėlių stovyklų satyrinius laikraščius. 1967–71 Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos sekretorius. Bendradarbiavo užsienio lietuvių spaudoje. 1974–77 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto informacinio biuro ELTA apžvalgininkas. Lietuvių enciklopedijos, Encyclopedia Lituanica bendradarbis.

Kūryba

Paskelbė eilėraščių ir prozos kūrinių, straipsnių leidiniuose Žurnalistika (1974) ir Bėgome nuo teroro (1980).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką