Petrùlis Alfonsas 1873 08 04Kateliškiai (Biržų vlsč.) 1928 06 28Musninkai, lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas, politikas. Vasario 16 Akto signataras. V. Petrulio brolis.

Išsilavinimas ir profesinė veikla

Alfonsas Petrulis

Mokėsi Šiaulių ir Panevėžio gimnazijose, 1891–94 – Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, 1895–97 studijavo Lvovo veterinarijos institute. 1898 baigė Vilniaus kunigų seminariją (1899 įšventintas kunigu). 1899 Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 1899–1900 – Bagdonavo (dabar Baltarusija), 1901–02 – Joniškio (netoli Pabradės), 1903–06 – Maišiagalos, 1907–08 – Nalibokų (dabar Baltarusija), 1908–11 – Marcinkonių, 1911 – Pivašiūnų, 1927 – Paparčių, 1928 – Musninkų parapijų klebonas.

Visuomeninė veikla

Bendradarbiavo laikraščiuose Vilniaus žinios, Viltis, žurnaluose Draugija, Tėvynės sargas. Nuo 1908 Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių katalikų blaivybės draugijos narys. 1911 kartu su V. Mironu ir J. Novickiu įkūrė Aušros bendrovę (ji iki 1915 leido žurnalą Aušra). 1913 vienas Vilniaus krašto švietimo draugijos Rytas steigėjų, vadovavo draugijos Pivašiūnų skyriui. 1920 grįžęs į Pivašiūnus rėmė steigiamas lietuvių mokyklas, kartu su mokytoju J. Sabaičiu sutelkė lietuvių šaulių būrį.

Politinė veikla

Lietuvių konferencijoje (1917 09 18–22) išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1917 11 dalyvavo Berno lietuvių konferencijoje. 1918 09 su A. Smetona ir M. Yču lankėsi pas popiežiaus nuncijų Miunchene ir Lietuvos Tarybos Lietuvos karaliumi išrinktą Viurtembergo hercogą Wilhelmą Karlą von Urachą. 1918 11 dirbo Lietuvos Tarybos komisijoje, kuri rengė laikinąją Lietuvos Konstituciją.

A. Petrulis (šeštas iš kairės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (Lietuvos nacionalinis muziejus)

1919–20 buvo Tautos pažangos partijos centro komiteto sekretorius.

A. Katilius Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis Vilnius 2017.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką