Svarnskas Alfonsas 1925 01 21Kadrėnai (Deltuvos vlsč., Ukmergės apskr.) 2014 07 17Vilnius, palaidotas Dukstynoje (Ukmergės rj. savivaldybė), Lietuvos katalikų kunigas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. Monsinjoras.

Išsilavinimas ir pastoracinė veikla

1954 įšventintas kunigu. 1946 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1946 Ukmergės apylinkėse veikiančios Šarūno partizanų grupės ryšininkas (slapyvardis Laisvūnas). 1947–56 už ryšius su partizanais kalėjo Abezės lageryje. Čia kalinio vyskupo P. Ramanausko slapta įšventintas kunigu. 1956–57 Kulautuvos parapijos altarista, 1958 Betygalos parapijos vikaras. 1958 sovietų saugumo areštuotas, už antimarksistinės ir antisovietinės literatūros laikymą nuteistas 6 m. kalėti Mordovijos lageryje. 1964 grįžo į Lietuvą. 1965 sovietų valdžia leido dirbti kunigu, bet KGB buvo nuolat sekamas. Iki 1971 Miroslavo ir Kudirkos Naumiesčio parapijų vikaras, 1971–76 Igliaukos parapijos (aptarnavo ir Patilčių parapiją), 1976–83 Viduklės, 1990–91 ir 1998–2000 Kavarsko parapijų klebonas.

Alfonsas Svarinskas

Alfonsas Svarinkas

Visuomeninė veikla, kalinimas

Nuo 1972 aktyviai bendradarbiavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje. 1978 su kitais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Už antisovietinę veiklą 1983 sovietų saugumo suimtas ir nuteistas 7 m. griežtojo režimo lagerio ir 3 m. tremties. 1983–88 kalėjo Čiusovojaus rj. griežtojo režimo lageriuose. 1988 Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui R. Reaganui tarpininkaujant paleistas ir ištremtas į Vokietiją be teisės grįžti į Lietuvą. 1988–90 lankė išeivių Lietuvių bendruomenes Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Veikla Lietuvoje

1990 Lietuvai paskelbus nepriklausomybę grįžo į Lietuvą. 1990–91 kardinolo V. Sladkevičiaus kancleris. 1991–92 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos‑Atkuriamojo Seimo deputatas. 1991–95 Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, dimisijos pulkininkas. Nuo 2000 Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas, Lietuvos partizanų vyriausiasis kapelionas.

Knygos

Parašė atsiminimų (knyga Nepataisomasis: monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai 2014, 42018).

Atminimo įamžinimas

Apie A. Svarinską sukurtas dokumentinis filmas Alfonsas Svarinskas (2017, režisierius J. Sabolius).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1998).

L: Nepataisomasis: Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės 1–2 d. / sudarė D. Stakišaitis, R. Sopranaitė ir kiti, Kaunas 2015–2017.

2245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką