Vãbalas Alfonsas (slap. Budrys, Gediminas, Vytas) 1909 01 15Kybartai 1948 06 28Rokai (Aukštosios Panemunės vlsč., Kauno apskr.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. R. Vabalo tėvas. Dr. (1939). Pulkininkas leitenantas (1999, po mirties). Karys savanoris (1999, po mirties).

Veikla

1928 buvo vienas pirmųjų Lietuvos radiofono laidų vedėjų. 1934 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (teisę), studijas 1934–39 gilino Paryžiaus (Sorbonos) universitete. 1939 08–1940 06 Lietuvos telegramų agentūros ELTA įgaliotasis atstovas Prancūzijoje. Nacių Vokietijai 1940 06 okupavus Prancūziją, su šeima grįžo į Lietuvą. 1941 antroje pusėje–1944 pirmoje pusėje dirbo Kaune Suaugusiųjų instituto inspektoriumi, vėliau – Teisingumo komisariate Vilniuje, vedė teisės kursus. Dalyvavo nelegalioje veikloje. Nuo 1945 dirbo Energetikos valdybos amatų mokyklos direktoriumi, kartu – Kauno suaugusiųjų progimnazijoje. 1946 pavasarį buvo pakviestas Kauno valstybiniame universitete dėstyti prancūzų kalbą, bet atsisakė sovietiniam saugumui mėginant jį užverbuoti.

Alfonsas Vabalas

1946 06 tapo partizanu. Nuo 08 15 buvo Tauro apygardos laikraščio Laisvės žvalgas redaktorius. 1946 09 01–1947 06 12 apygardos štabo Politinės dalies viršininkas, kartu ėjo štabo viršininko pareigas. Nuo 1946 11 22 buvo Karo lauko teismo pirmininkas. 1947 su kitais įkūrė nuo saugumo nepriklausomą Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumą. Į prancūzų kalbą išvertė dokumentų apie SSRS okupuotą Lietuvą ir jos pasipriešinimą; jie partizanų vadų buvo išvežti į Vakarus. 1947 06 12 dėl nesutarimų Tauro apygardos štabe iš pareigų buvo atleistas. Kurį laiką slapstėsi Žemaitijoje, Kaune. Per saugumo kariuomenės operaciją buvo sužeistas į koją ir nenorėdamas pasiduoti nusišovė.

1939 Paryžiuje išleido knygą Les conflits de lois interprovinciaux dans le droit privé Lituanien: exposé de droit comparé et de droit interprovincial en matière de mariage et de successions (apie tarppartinius konfliktus dėl įstatymų Lietuvos privatinėje teisėje).

Apdovanojimai ir atminimo įamžinimas

Partizanų juostelė Už uolumą (1946). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2001, po mirties).

2000 A. Vabalo žūties vietoje atidengtas obeliskas.

Budrys; Gediminas; Vytas; -Alfonsas Vabalas

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

1117

888

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką