Tarski Alfred (Alfredas Társkis), tikr. Alfred Teitelbaum 1901 01 14Varšuva 1983 10 26Berkeley (Kalifornijos valstija), lenkų logikas ir matematikas. Dr. (1924).

išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1918–22 studijavo biologiją ir matematiką Varšuvos universitete. 1922–25 dėstė logiką Pedagogikos institute Varšuvoje, 1925–39 – matematiką ir logiką Varšuvos universitete. Nuo 1939 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1945–73 – Kalifornijos universiteto profesorius.

Aibių teorija

1924 su S. Banachu suformulavo Banacho ir Tarskio paradoksą – aibių teorijos teoremą, iš kurios gaunama paradoksali išvada, kad padalijus rutulį į keletą dalių, sukimo ir postūmių operacijomis galima gauti du tokio pat dydžio rutulius.

Tiesos samprata

Veikale Tiesos sąvoka dedukcinių mokslų kalbose (Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych 1933) nagrinėjo, kokius kriterijus turi tenkinti teisingo teiginio apibrėžimas išsamiai interpretuojamose formaliosiose kalbose, ir pateikė semantinės tiesos sampratą. 1956 paskelbė apibendrintą tiesos sampratą modelių teorijos kalboms. Pasak A. Tarskio, svarstant tiesos apibrėžimo ir kitas semantikos problemas reikėtų vartoti dvi kalbas: tą, kurioje apie kažką kalbama ir kuri yra viso tyrimo objektas (objektinė kalba), ir kalbą, kuria sudaromas tiesos apibrėžimas pirmajai kalbai (metakalba). Metakalba apima objektinę kalbą ir yra už ją platesnė.

Logika

A. Tarskio logikos tyrinėjimai siejosi su dedukcinių mokslų metodologija. A. Tarskis skyrė tris dedukcinių sistemų tipus ir domėjosi šių sistemų suderinamumu ir pilnumu, galimybėmis sutvarkyti jas aksiominiu būdu, aksiomų nepriklausomumu.

Išsprendžiamumo problema

Algebrinių modelių teorijoje labiausiai domėjosi išsprendžiamumo problema. A. Tarskis ištobulino bendruosius įvairių teorijų (taip pat algebrinių ir geometrinių) neišsprendžiamumo įrodymo metodus, remdamasis jų interpretavimo tam tikrose kitose teorijose galimybėmis.

Kiti veikalai

Kiti svarbūs veikalai: Semantinė tiesos samprata (The Semantic Conception of Truth 1944), Elementariosios algebros ir geometrijos sprendimo metodas (A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry 1948).

1151

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką