von Schlieffen Alfred (Alfredas fon Šlýfenas) 1833 02 28Berlynas 1913 01 04Berlynas, Vokietijos karo veikėjas. Grafas. Generolas feldmaršalas (1911).

Prūsijos generolo sūnus. Nuo 1854 tarnavo kariuomenėje. 1866 Austrijos–Prūsijos karo ir 1870–71 Prancūzijos–Prūsijos karo dalyvis. Nuo 1876 generalinio štabo narys (vadovavo karo istorijos skyriui), 1891–1905 viršininkas.

Kitaip negu H. von Moltke ir kiti 19 a. pabaigos Vokietijos strategai, tikėjo visiška pergale būsimame kare. Pasak A. von Schlieffeno, norint ją pasiekti reikia žaibiškai (per 6 savaites) sutriuškinti Prancūzijos kariuomenę ir tai įmanoma sutelkus svarbiausias pajėgas Vokietijos kariuomenės dešiniajame sparne (Reino krašto šiaurinėje dalyje). Tada aplinkiniu keliu per neutralias Belgiją ir Liuksemburgą prie Paryžiaus apsupti Prancūzijos šiaurėje ir šiaurės rytuose sutelktą jos kariuomenę. Vokietijos pietinėje dalyje (Lotaringijoje) turi būti palyginti mažai kariuomenės, nes šis kraštas per daug kalnuotas, kad per jį būtų galima greitai permesti daug karių. Paskui Rytų fronte Vokietijai tektų kariauti gynybinį karą su Rusija (A. von Schlieffenas tikėjo, kad Rusijoje didelės kariuomenės mobilizacija vyks lėtai ir ji atsiliks nuo įvykių eigos). 1905 A. von Schlieffeno planas buvo patvirtintas, jis atsistatydino.

Alfred von Schlieffen (Badeno‑Viurtembergo krašto archyvas)

I pasaulinio karo išvakarėse A. von Schlieffeno įpėdinis H. von Moltke ir imperatorius Vilhelmas II modifikavo jo planą, labai sumažino puolančiąsias pajėgas (dalį jų permetė ginti Rytų Prūsijos ir Elzaso‑Lotaringijos įtvirtinimų) ir todėl, daugelio manymu, Vokietijai nepavyko pasiekti greitos lemiamos pergalės.

A. von Schlieffeno pažiūros turėjo didelę įtaką Vokietijos pasirengimui II pasauliniam karui, t. p. kitų šalių (pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų) karo mokslui. Svarbiausia knyga – Kanai (Cannae 1913).

-Schlieffeno planas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką