Bumbláuskas Alfredas 1956 11 18Telšiai, lietuvių istorikas. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1987, HP 2008).

Išsilavinimas ir veikla

1979 baigęs Vilniaus universitetą jame dirba, 1990–2002 Istorijos fakulteto dekanas, nuo 1993 Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros (ją įkūrė) vedėjas; profesorius (2002). 1990–92 Sąjūdžio Seimo narys, vienas jo tarybos vicepirmininkų. 1998–99 Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininkas. Sukūrė istorijos dėstymo vidurinėse mokyklose koncepciją, pagrindė ir organizavo istorijos studijų sistemos reformą Vilniaus universitete. Vienas Lietuvos televizijos laidų ciklų Lietuvos istorija (1988–90, daugiau kaip 60 laidų), Būtovės slėpiniai (1993–2004, daugiau kaip 100 laidų; Lietuvos nacionalinė premija 1998, su kitais), Amžių šešėliuose (2005–09), Tūkstantmečio pokalbiai (2009) kūrėjų ir vedėjas.

Alfredas Bumblauskas

2015–16 nacionalinės ekspedicijos Nemunu per Lietuvą vadovas.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociokultūrinė istorija, Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė, istoriografijos ir istorinės minties raida, istorinės atminties tyrimai, istorijos didaktika.

Parašė daugiau kaip 260 knygų, studijų ir straipsnių. Svarbiausi veikalai: Senosios Lietuvos istorija, 1009–1795 (2005 22007), Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai (su kitais, 2009 22012), Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija (2010), 1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos (su kitais, 2011, ir ukrainiečių kalba), Žalgirio mūšis – tautų mūšis (su kitais, 2011), Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė: bendroji istorija, padalinta atmintis (Wielkie Księstwo Litewskie: wspólna historia, podzielona pamięć 2013). Studijose nagrinėja Europos šalių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius, šios kunigaikštystės civilizacijos pobūdį, Z. Ivinskio teorines novacijas, Vidurio Europos terminą.

Parašė knygas Lietuvos istorija (su kitais, 2012 22013, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų, rusų ir anglų kalba 2013, latvių kalba 2014, hindi kalba 2018), Būtovės slėpiniai (su E. Gudavičiumi, 2014, 2016), Lietuvos istorija kiekvienam (su kitais, 3 leidimai 2018 42020, ukrainiečių kalba 2018).

Sudarė daugiau kaip 30 monografijų, straipsnių rinkinių ir studijų programų; svarbiausi leidiniai: Lietuvos sovietinė istoriografija: teoriniai ir ideologiniai kontekstai (su Nerijumi Šepečiu, 1999), Tarp istorijos ir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70‑mečiui (su R. Petrausku, 1999), E. Gudavičiaus Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos (su R. Petrausku, 2002), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla: vieno požiūrio likimas (2006), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“ (su kitais, 2008), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai (su G .Potašenko, 2009), Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas (su kitais, 2009), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai (su G. Potašenko, 2013), Kunigaikščiai Ostrogiškiai (ukrainiečių kalba, su Genute Kirkiene, 2014, lietuviškai 2016), Kunigaikščiai Radvilos (su G. Kirkiene, 2015). Parengė vadovėlį Lietuvos istorija: paaugusių žmonių knyga (su Mangirdu Bumblausku, 1 dalis, 2018 22018).

Apdovanojimai

Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius (2003). Lenkijos ordino Už nuopelnus Riterio (1998), Karininko (1999) ir Komandoro (2009) kryžiai, Belgijos Karūnos ordino Komandoro kryžius (2006), Nyderlandų Oraniečių‑Nassau ordinas (2008). S. Daukanto premija (1999).

-Alfredas Bumblauskas

L: Alfredas Bumblauskas: „Man viskas yra istorija“: bibliografijos rodyklė, 1980–2016 m. / sud. I. Leonavičiūtė Vilnius 2016.

2740

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką