Algimantas Feliksas Žiogas

Žiógas Algimantas Feliksas 1946 02 02Lyduokiai (Ukmergės apskr.), lietuvių miškininkas ir entomologas. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1977).

Išsilavinimas ir veikla

1967 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1967–69 dirbo Šilutės, Utenos miškų ūkiuose, 1969–92 – Lietuvos miškų institute, 1988–92 Miško entomologijos sektoriaus vedėjas. Nuo 1992 dėstė Aleksandro Stulginskio universitete (iki 1996 Lietuvos žemės ūkio akademija, 1996–2011 Lietuvos žemės ūkio universitetas), 1992–2002 Augalų apsaugos katedros vedėjas; profesorius (2008). 1995–2006 Lietuvos entomologų draugijos viceprezidentas. Mokslinių tyrimų kryptis – miškų entomokompleksai ir jų kaita taikant miško apsaugos priemones. Parengė 16 miško apsaugos nuo kenkėjų rekomendacijų, 4 Lietuvos standartus. Paskelbė apie 170 mokslinių ir apie 50 mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Algimantas Feliksas Žiogas

Knygos

Parašė vadovėlį Miško entomologija (1997), mokomąsias knygas Miško patologijos tyrimo metodika (2006), Miško patologija ir apsauga (2007), Bestuburių zoologija ir apsauga (2009), Agrocenozių bioindikacija ir apsauga (2012), su kitais – vadovėlius Miško fitopatologija (su Z. Dabkevičiumi, A. Vasiliausku, 2006), Miško ekologija (2007), knygas Pietų Pabaltijo miškų apsaugos klausimai (1977, rusų kalba), Kovos priemonės su miško kenkėjais ir ligomis bei medžioklės ūkis ir miško apsauga (1984), Miškininko žinynas (1991), Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo ir atkūrimo perspektyvos (1997), Miško apsaugos vadovas (2000), Lietuvos miškai (2005), mokomąją knygą Dirvožemio biologija (2007), atlasą Augalų karantinas (2008), Miško apsaugos terminų žodynėlį (2008).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką